Kundservice stängt från klockan 12, torsdag   Läs mer

Fjärrvärme

Miljövänlig, prisvärd och bekymmersfri uppvärmning

Taxor fjärrvärme

Nedan finner du taxor och prislistor för  servisanslutningar och driftstaxor samt beräkningsexempel för de olika fjärrvärmeområdena.

Fjärrvärme kan kombineras med solvärme och värmepumpar under förutsättning att det tekniska utförandet godkänns av Njudung Energi. En extra avgift för detta utgår i varje enskilt fall.

Gäller fjärrvärmenäten i Sävsjö och Rörvik. Alla avgifter är angivna i Svenska kronor och är öresutjämnade.

Villor

Prislista villor och småhus med upp till två lägenheter

Typ

Avgift exkl. moms

Avgift inkl. moms

Servisanslutning i utbyggt område 12 500 15 000

Tilläggstaxa för långa serviser 

En begränsning av längden på den nybyggda anslutningsledningen har gjorts för att kulvertförlusterna ej ska bli för höga.

Anslutningslängden totalt per fastighet får ej överstiga 130 meter.
En tilläggsavgift skall, när huvudledning ej finns vid fastigheten och anslutningslängden överstiger 30 meter, utgå med 1000 kronor metern (inkl moms) för tillkommande ledningslängd.

Övriga

Kontakta oss för att få en offert på anslutning av er fastighet. Med ledning av kostnaden för kulvertarbeten samt ert effekt- och energibehov bestäms anslutningsavgiften.

Gäller fjärrvärmenäten i Vetlanda, Ekenässjön och Holsbybrunn. Alla avgifter är angivna i Svenska kronor och är öresutjämnade.
 Villor
Prislista villor och småhus med upp till två lägenheter

Typ

Avgift exkl moms

Avgift inkl moms

Servisanslutning nya områden 16 392 20 490
Servisanslutning i utbyggt område 23 176 28 970

Tilläggstaxa för långa serviser

Njudung Energi erbjuder kunder anslutning i områden där anslutningsgraden varit för låg genom att fastighetsägaren betalar en tilläggsavgift. En begränsning av längden på den nybyggda anslutningsledningen har gjorts för att kulvertförlusterna ej ska bli för höga.

Anslutningslängden totalt per fastighet får ej överstiga 130 meter.
En tilläggsavgift skall, när huvudledning ej finns vid fastigheten och anslutningslängden överstiger 30 meter, utgå med 1000 kronor metern (inkl moms) för tillkommande ledningslängd.

Övriga

Kontakta oss för att få en offert på anslutning av er fastighet. Med ledning av kostnaden för kulvertarbeten samt ert effekt- och energibehov bestäms anslutningsavgiften. Anslutningsavgiften blir från noll kronor och uppåt.

Fjärrvärmelag förstärker förtroendet för Njudung Energi.

Riksdagen har antagit en särskild fjärrvärmelag som trädde i kraft första juli 2008. Lagen har antagits för att ytterligare stärka förtroendet för fjärrvärmen och skapa ännu större öppenhet mellan kund och leverantör.
I lagen finns villkor som ger möjlighet till förhandling, medling och uppsägning.

Vad innebär lagen för mig som kund?

Lagen stärker din ställning som kund. Den ger dig möjlighet till insyn i verksamheten genom att ställa redovisningskrav på fjärrvärmebolagen.
Andra krav i lagen är att prisinformation ska finnas tillgänglig och att förändringar i avtalsvillkor ska meddelas två månader innan de får börja gälla. Vid förändring av avtalsvillkor som är till ensidig nackdel för dig som kund har du rätt till förhandling kring villkoren. Begäran om förhandling ska skickas in inom tre veckor från det att du meddelats om förändringen. Du har även rätt till medling och rätt att säga upp avtalet om du inte är nöjd med förhandlingen. Medlingen hanteras av en fjärrvärmenämnd tillsatt av Energimyndigheten.

Hur gör jag om jag vill förhandla?

Hör av dig till vår kundservice på tel 0383-76 38 00 och meddela att du vill förhandla, så återkommer vi till dig.

Jag vill veta mer om lagen, var hittar jag den?

Lagen (SFS 2008:263) finns i sin helhet på Energimarknadsinspektionens webbplats.

Typ av taxa
Effekt
Fast avgift kr/år exkl moms
Energiavgift kr/MWh exkl moms
Fast avgift kr/år inkl moms
Energiavgift kr/MWh inkl moms
villataxa 2 924 kr 608 kr 3 655 kr 760 kr
effekttaxa 0-100 kW 351 kr x E 556 kr 439 kr x E 695 kr
effekttaxa 101-500 kW 12 360 kr + 210 kr x E 556 kr 15 450 kr + 263 kr x E 695 kr
effekttaxa 501-1 000 kW 43 260 kr + 140 x E 556 kr 54 075 kr + 175 kr x E 695 kr

E = den anslutna fastighetens beräknade värmeeffektbehov i kW.

Beräkningsexempel Sävsjö-Rörvik

Exemplen nedan grundar sig på basprislistan. Alla angivna kostnader är i svenska kronor och inkluderar moms.

Fjärrvärme till småhuskunder, effektbehov max 15 kW

Årlig förbrukning (kWh)
Total kostnad per år
Varav under året fast del
Varav under året rörlig del
15 000 15 055 3 655 11 400
20 000 18 855 3 655 15 200
30 000 26 455 3 655 22 800
40 000 34 055 3 655 30 400

Fjärrvärme till större fastigheter, effektbehov mer än 15 kW

(flerbostadshus, lokaler och samfälligheter)

Årlig förbrukning (MWh)
Total kostnad per år
Varav under året fast del
Varav under året rörlig del
80 72 324 16 724 55 600
193 174 481 40 346 134 135
500 425 569 78 069 347 500
 1 000 832 408 137 408 695 000

Villa

Abonnemangseffekt kW
Fast avgift kr/år exkl moms
Fast avgift kr/år inkl moms
Energiavgift kr/MWh exkl moms
Energiavgift kr/MWh inkl moms
0-15 4 776 5 970 473 591

Effekttaxa

Abonnemangseffekt kW
Fast avgift kr/år exkl moms
Fast avgift kr/år inkl moms
Effektavgift kr/kW exkl moms
Effektavgift kr/kW inkl moms
Energiavgift kr/MWh exkl moms
Energiavgift kr/MWh inkl moms
16-30 0 0 461 576 473 591
31-300 3820 4775 337 421 473 591
301-600 21 009 26 261 278 348 473 591
601-1 000 55 401 69 251 222 278 473 591
1 001-1 500 82 694 103 368 197 246 473 591
1 501-2 500 125 907 157 384 166 208 473 591
2 501- 210 977 263 721 135 169 473 591

Beräkningsexempel Vetlanda

Exemplen nedan grundas på basprislistan. Alla angivna kostnader i tabellerna är i svenska kronor och inkluderar moms.

Fjärrvärme till småhuskunder, effektbehov max 15 kW

Årlig förbrukning (kWh)
Total kostnad per år
Varav under året fast del
Varav under året rörlig del
15 000 14 835 5 970 8 865
20 000 17 790 5 970 11 820
30 000 23 700 5 970 17 730
40 000 29 610 5 970 23 640

Fjärrvärme till större fastigheter, effektbehov mer än 15 kW

(flerbostadshus, lokaler och samfälligheter)

Årlig förbrukning (MWh)
Total kostnad per år
Varav under året fast del
Varav under året rörlig del
80 68 093 20 813 47 280
193 157 530 43 467 114 063
500 404 618 109 118 295 500
1 000 792 632 201 632 591 000