Grovsopshämtning

Grovsopshämtning

Här hittar du vilka datum som gäller för grovsopshämtning där du bor.

 • Anmäl att du vill ha grovsopshämtning senast klockan 15 två arbetsdagar före hämtningsdagen. Kommer din anmälan för sent kommer ditt grovavfall att hämtas först vid nästa grovsopstur i ditt bostadsområde.
 • När vi har mycket att göra kan du få vänta på hämtning tills nästkommande arbetsdag.
 • Du får lämna mellan 0,5 och 2 kubikmeter grovavfall per tillfälle och hushåll.
 • Ställ ut ditt grovavfall vid tomtgränsen senast klockan 06 på hämtningsdagen. Grovavfallet ska vara utställt på ett ordnat sätt och chauffören ska själv kunna hantera det med hjälp av en kranbil.
 • Tänk på att ställa grovavfallet så att vi inte av misstag tar med något som inte var menat för hämtning.
 • Dela gärna större avfall om det går, dock inte vitvaror. Består avfallet av flera olika material och du inte kan dela det, sorterar du efter det material som väger mest.
 • Mindre avfall så som elavfall, metallskrot, textil/kläder, deponi och brännbart sorterar du i vattentåliga säckar eller lådor. Varje säck/låda får innehålla ett (1) avfallsslag och väga högst 15 kilo. Märk säcken tydligt med det den innehåller; elavfall, metall, brännbart, deponi, textil.
 • Bensingräsklippare och liknande maskiner ska tömmas på olja och bränsle. Vätskorna lämnar du som farligt avfall på ÅVC eller lämnar i din miljöbox.
 • Om avfallet riskerar att ge stick- eller skärskador eller kan orsaka glassplitter (exempelvis glas eller keramiska hällar) ska du skyddsförpacka detta. Om du inte skyddsförpackat ditt avfall ordentligt ansvarar du själv för att städa bort eventuellt splitter från marken.

Hämtning av grovavfall ingår i ditt sopabonnemang under den tid abonnemanget gäller.

 

Exempel på vad som räknas som grovavfall

 • Större förpackningar som du inte enkelt kan lämna på en återvinningsstation.
 • Frityrolja, matolja, matfett i minst två liters dunk och upp till 50 liter per tillfälle.
 • Större färg- eller oljeburk med färg/olja kvar, som inte får plats i den röda miljöboxen.

Detta räknas inte som grovavfall

Du kan inte lämna kemikalier, trädgårdsavfall, bygg-/rivningsavfall, impregnerat trä eller mindre förpackningar till grovsopshämtning. Inte heller det du kastar i dina soppåsar.

Tack för att du följer dessa regler så vi kan hålla en god servicenivå!

Har du frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice/kundtjänst.