Energiskatten på annan plats på fakturan

Nyheter

16 februari, 2018

Energiskatten på annan plats på fakturan

I dagarna fick du en elfaktura från Njudung Energi, där några uppgifter var annorlunda än tidigare. Vi ska försöka förklara hur det ligger till! Kostnaden för energiskatten flyttas Den största förändringen är att energiskatten numera ligger på elnätskostnaden och inte på... Läs mer

17 januari, 2018

Elmarknaden just nu

Rörliga priser Det rörliga priset har gått upp den senaste månaden. Kallare och torrare väder är det som påverkar uppgången. Läget på elmarknaden speglas ganska väl av priskurvan för det rörliga spotpriset (elområde Stockholm). Hydrologiska balansen Fasta... Läs mer

9 januari, 2018

Hämtning av granar

Julgranssäsongen är över för denna gången och nu ska alla gamla utdansade granar samlas in. Granar samlas upp och transporteras bort av entreprenören Ohlssons och  hämtningsschema finner du nedan. Bilen stannar i korsningen på de angivna gatorna där uttjänta granar, fria från... Läs mer

4 januari, 2018

Ingen kommunkalender i Sävsjö för 2018

Njudung Energi och Sävsjö kommun har beslutat att inte ge ut någon kalender för 2018. Istället ber vi våra kunder och kommuninvånare att använda våra respektive webbplatser för informationsinhämtning. Information om och tider för grovsopshämtning och mini-ÅVC finns... Läs mer

20 december, 2017

Sophämtning vid jul- och nyårshelgerna

Jul och nyårshelgerna kan påverka din dag för sophämtning. Därför ber vi dig att ställa fram sopkärlet till din ordinarie hämtningsdag och låt kärlet stå framme tills det är tömt. Vissa turer kan även komma att köras under lördagen den 30 december, låt därför kärlet stå... Läs mer

19 december, 2017

VA-arbetet är klart i Vallsjön

Arbetet med inkoppling av kommunalt vatten och avlopp i området kring Vallsjön i Sävsjö kommun är nu färdigställt och samtliga vattenledningar är framdragna till cirka 160 fastigheter i området. Hösten 2015 påbörjades första delen av entreprenaden med inkopplingen till... Läs mer

14 december, 2017

Snöröjning runt sopkärl

Det härliga vintervädret ställer till med problem vid sophämtningen. För att underlätta vid arbetet ber vi dig att skotta och halkbekämpa runt ditt... Läs mer

24 november, 2017

Omfördelning av energiskatten – inga ökade kostnader för dig

Riksdagen har beslutat att skattskyldigheten för energiskatt på el ska flyttas från elhandelsföretagen till elnätsföretagen från den 1 januari 2018. Flytten av skatten innebär inga ökade kostnader för dig som kund, bara att skatten du betalar syns bredvid posten för elnätskostnader... Läs mer

16 november, 2017

Taxeförändringar 2018

Njudung Energis styrelser har beslutat att förändra ett antal av bolagets taxor fr.o.m. 1 januari 2018. Förutom elnätsavgiften som kommer att förändras, är det endast fjärrvärmetaxan och en mindre förändring på VA som föreslås, utöver dessa är det oförändrade taxor i vår... Läs mer