Kundservice

Information till våra leverantörer

Samtliga fakturor till Njudung Energi scannas och tolkas maskinellt vilket ställer krav på fakturans innehåll och kvalitet. Detta gäller samtliga bolag inom Njudung Energi. Fakturaadresserna nedan gäller från och med 2017-01-01.

kundservice-blomma

Bolagsnamn Organisationsnummer Tidigare bolagsnamn
Njudung Energi Vetlanda AB 556107-7248 Vetlanda Energi och Teknik AB
Njudung Energi Sävsjö AB 556190-5802 Sävsjö Energi AB
Njudung Vetlanda Elnät AB 556819-4749 Vetlanda Elnät AB
Njudung Avfallshantering AB 556672-7235 Avfallskemi Sydost AB

Säkerställ rätt uppgifter på fakturan

Beställaren från Njudung Energi ska alltid uppge bolagsnamn, fakturareferens som är en ZZ-kod samt eventuellt projekt-/objektnummer vid inköp. ZZ-koden måste finnas på fakturans första sida. Vi accepterar enbart 30 dagar netto som betalningsvillkor från ankomstdatum (om ej annat avtalats). ZZ-koden skrivs som ZZ0000, utan något mellanslag och där nollorna ersätts med referensen från beställaren.

Vid inköp direkt i butik ska beställaren uppvisa ett ID-kort för Njudung Energi med beställarens namn, ZZ-kod samt uppge till vilket bolag inom Njudung Energi som ska faktureras. Saknar du som leverantör någon av dessa uppgifter får inga varor lämnas ut, eftersom vi då inte kan härleda inköpet. Lämna alltid en orderbekräftelse eller ett kvitto till beställaren från Njudung Energi.

Fakturor som är ställda till fel juridisk person eller saknar ovanstående information kommer per automatik att returneras till er med krav om ny korrekt faktura samt uppdaterad fakturadatum och förfallodatum.

Faktura via e-post

Njudung Energi tar helst emot leverantörsfakturor via e-post i PDF-format och TIFF-format. En förutsättning är att det är en faktura per fil, det vill säga faktura och eventuell bilaga ska vara i samma fil. Det går däremot bra att ha flera fakturor i samma e-post såvida de finns i separata filer.

Pappersfaktura

Om ni som leverantör inte har möjlighet att skicka fakturor via e-post tar Njudung Energi även emot pappersfakturor.

Fakturaadresser

Njudung Energi Vetlanda AB

Njudung Energi Sävsjö AB

FE 166
831 88 Östersund
njudungenergivetlanda@recall.se
FE 167
831 88 Östersund
njudungenergisavsjo@recall.se

Njudung Vetlanda Elnät AB

Njudung Avfallshantering AB

FE 168
831 88 Östersund
njudungvetlandaelnat@recall.se
FE 169
831 88 Östersund
njudungavfallshantering@recall.se

 

Annan post

Till exempel reklam som följer med fakturan vill vi ha i separat försändelse till följande adress:

Njudung Energi Vetlanda AB
Box 154
574 22 VETLANDA

Vi accepterar enbart 28 dagar netto som betalningsvillkor från ankomstdatum om ej annat avtalats.