Ansvarig nätdokumentation

25 maj, 2018

Ansvarig nätdokumentation

Om oss

Njudung Energi är ett gemensamt varumärke för fyra kommunägda bolag i Vetlanda och Sävsjö. Vi är Höglandets största energibolag och har en stor bredd på vår verksamhet där bland annat elhandel, eldistribution, miljö och återvinning, fjärrvärme, vatten och avlopp och bredband ingår. Tillsammans är vi drygt 120 medarbetare och bolagen omsätter cirka 450 miljoner årligen, samt genomför investeringar i egen verksamhet för cirka 100 miljoner per år.

Huvuddelen av våra anställda arbetar på, eller utgår ifrån, våra huvudkontor i Vetlanda och Sävsjö. En trygg och säker arbetsmiljö samt en modern syn på våra anställdas önskemål är viktigt för oss.

Arbetsklimatet på Njudung Energi präglas av affärsmässighet och en vilja att utveckla. Miljö- och hållbarhetsarbete är en naturlig del i vår vardag och vi jobbar alltid för att vara goda ambassadörer för de kommuner vi arbetar i.

Om tjänsten

Vi satsar nu på nätdokumentation och behöver därför förstärka med fler engagerade medarbetare.

Du kommer bland annat att arbeta med att serva verksamheterna genom att samordna, leda och vidareutveckla kart- och mätfunktionen på Njudung Energi. Tillsammans med organisationen skapa gemensamma rutiner och arbetssätt för inmätning, dokumentation och utsättning. Säkerställa att grundkartor är uppdaterade Som systemansvarig för vårt kartsystem Digpro hålla i kontakter med systemleverantören för att kvalitetssäkra och utveckla organisationens arbetssätt. Övergripande ansvar för kartor över verksamheternas ledningsnät inom fjärrvärme, VA, Bredband, Elnät.

Rollen innebär att:
• Du är drivande i arbetet för att skapa och upprätthålla rutiner för att säkerställa att vi lever upp till NIS-direktivet inom nätdokumentationen.
• Du säkerställer att kommunikationen med systemleverantören är enhetlig.
• Du säkerställer rutiner för dokumentation och är själv delaktig i det arbetet.
• Du ansvarar för att hålla dig uppdaterad på myndighetskrav och förmedlar nödvändig kunskap till kollegor.
• Du samordnar arbetet för att öka utnyttjandegraden av systemet
• Prioriterar och fördelar resurser utifrån Njudung Energis bästa.
• Du deltar i plansamråd
• Du ansvarar för ökad samverkan och kunskapsutbyte inom arbetsgruppen.

Om dig

Vi söker dig som är utbildad kart- och mätingenjör eller har annan utbildning/erfarenhet som bedöms likvärdig. Du har erfarenhet av att arbeta med dokumentation i kartsystem och GIS. Du skapar engagemang och delaktighet har god samarbetsförmåga, tar initiativ och arbetar strukturerat.

Det är meriterande om du har erfarenhet av att vara i en samordnande/koordinerande roll, erfarenhet att arbeta i Digpro, erfarenhet av mätuppdrag inom bygg- och anläggningssektorn.

Du bör ha kunskaper om standarder och koder gällande geografisk information. Kunskap om geografiska system och Cad-system samt hantering av GIS-system.

Du talar och skriver god svenska.

Övrigt

B-körkort krävs.

Tillsvidare.

Heltid.

Arbetsplats Vetlanda.

Kontaktuppgifter

Susanne Hedberg, HR-chef, 0383-76 38 87

Timo Tinderbeck, avdelningschef bredband 0383-76 38 26

Välkommen med din ansökan via e-post senast den 5 augusti till ansvarignatdokumentation@njudung.se