Miljö & återvinning

Du sorterar, vi återvinner

För företag

Flishults avfallsanläggning gör nytta för företag och industri! Småföretag som med bil och släpkärra lämnar avfall vid återvinningen sorterar efter anvisning nedan. Kostnaden är 100 kronor plus moms per besök. Särskilt kundkort används och kan lösas på Flishult. Större mängder, främst industri och byggavfall, lämnas enligt fraktioner på särskild prislista.

För att avfallet skall kunna hanteras på miljöbästa sätt måste det vara sorterat. Möjligheterna att återvinna avfallet utvecklas ständigt och därmed även förutsättningarna för sorteringen.
Avfallet skall vara sorterat i följande fraktioner:

 • Metallskrot
 • Asbest
 • Tryckimpregnerat virke
 • Övrigt trävirke och trädgårdsris
 • Däck utan fälg
 • Trädgårdskompost (löv, gräsklipp m.m.)
 • Jord, sten, schaktmassor, tegel och ren betong (ej blåbetong)
 • Förpackningar som delas upp i typerna: Hårdplastförpackningar – Mjukplastförpackningar – Glasförpackningar – Metallförpackningar – Tidningar, Papper och Pappersförpackningar –
 • Wellpapp – Frigolit
 • El-avfall
 • El-kablar
 • Vitvaror (spisar, fläktar, tvättmaskiner och torkskåp)
 • Farligt avfall
 • Kyl och frysskåp/boxar
 • Batterier
 • Asfalt med stenkolstjära

Avfall som inte kan återvinnas i ovanstående kategorier får läggas i en container för deponirest. Exempel på sådant avfall är planglas, fönster, isolering.

Enligt Naturvårdsverkets föreskrifter om mottagning av avfall för deponering (NFS 2004:10) måste allt avfall som ska deponeras först genomgått en grundläggande karaktärisering. Det är avfallsproducenten som ansvarar för att den grundläggande karaktäriseringen är gjord. Karaktäriseringen görs genom att fylla i och skicka in en karaktäriseringsblankett.

Enligt 60 § avfallsförordningen (SFS 2011:927) ska transportdokument upprättas när farligt avfall transporteras inom Sverige. Hushållsabonnenten behöver inget transportdokument för transport av hushållet farliga avfall.

Samtliga blanketter finns i pdf-format som nås via länkar längst ner på sidan. Den ena blanketten avser deponering av avfall och den andra avser deponering av förorenade massor. Filerna öppnas i nytt fönster och är ifyllbara på skärmen samt går att spara ifyllda. Undertecknad blankett mailas till flishult@njudung.se minst en vecka innan avfallet levereras till Flishults avfallsanläggning. Besked om avfallet är godkänt för deponering meddelas snarast.

Prislista för mottagning av industriavfall, Flishult

Alla priser inkluderar avfallsskatt men är exklusive moms. Vid årsskiftet höjdes deponiskatten och därmed en del av priserna för deponering.

Sortering
Osorterat verksamhetsavfall 2000 kr/ton
Konstruktionsmaterial
Inerta schaktmassor under MKM 50 kr/ton
Aluminiumhydroxidslam för konstruktion 220 kr/ton
Avfall för behandling och återvinning
Impregnerat trä 1700 kr/ton
Returträ 50 kr/ton
Rent obehandlat trä 0 kr/ton
Stubbar 400 kr/ton
Ris och grenar 300 kr/ton
Brännbart avfall 650 kr/ton
Brännbart avfall stora delar 850 kr/ton
Trädgårdsavfall 350 kr/ton
Värmepumpar 100 st
Kyldiskar 650 kr/m
Kylmöbler 450 st
Gatubrunnsslam 600 kr/ton
Oförpackat matavfall 650 kr/ton
Förpackat organiskt avfall 850 kr/ton
Deponering
Restavfall 835 kr/ton
Asbest 650 kr/ton
Brandrester 1000 kr/ton
Förorenad jord IFA 275 kr/ton
Förorenad jord FA 570 kr/ton
Gjuterisand 250 kr/ton
Asfalt med stenkolstjära 835 kr/ton

Vid större mängder och andra avfallskategorier kontakta oss för en offert.

Avfallskaraktärisering

Vid leverans till anläggningen skall allt avfall enligt ny lagstiftning vara karaktäriserat. Karaktäriseringen lämnas vid leverans till anläggningen. Vi kan mot ersättning hjälpa er att utföra karaktäriseringen enligt de regler som lagstiftningen fastlagt.
Mer information och blanketter finns till höger på sidan.

Industri och verksamhetsavfall

Omhändertagandet av verksamhets- och industriavfall sker på en fri marknad. Här är Flishults avfallsanläggning navet i vår verksamhet.

Ambitionen är att utveckla anläggningen för att  även i fortsättningen kunna ge en god miljöservice till konkurrenskraftiga priser till företag i vår region.

Inom området finns även en anläggning för att sanera oljehaltiga vätskor som till exempel spolhallsslam, skärvätskor, gatbrunnsslam och liknande. Anläggningen ägs och drivs under namnet Njudung Avfallshantering AB och är ett dotterbolag till Njudung Energi.

På Flishult har en deponi byggts för farligt avfall som främst ska klara de marksaneringar som görs i regionen.