Ändrade sophämtningstider Kristi Himmelsfärdshelgen   Läs mer

Miljö & återvinning

Du sorterar, vi återvinner

Hämtning och tömning av avfallskärl

I Renhållarens anvisningar hittar du de regler som du måste följa för att vi ska kunna ge dig bästa servicen då det kommer till sophämtning, slamtömning och annat som har med renhållning att göra. Dokumentet gäller för Vetlanda, Eksjö, Sävsjö och Uppvidinge kommuner.

 

Avfallskärl

De avfallskärl som används finns i sex olika storlekar: 80, 140, 190, 240, 370 och 660 liter

Avfallskärlets storlek påverkar renhållningsavgiften. Genom att sortera och kompostera kan du minska ditt avfall och får därigenom också en lägre taxa. Uppgifter om de olika renhållningstaxorna finns under rubriken Taxor i menyn till vänster.

Byte av kärl till annan storlek

Om du önskar byta kärl kontaktar du kundservice på Njudung Energi. Kärlet bytes sedan vid nästa ordinarie avfallshämtning mot en taxerad avgift.
Om man i samband med flyttning önskar byta kärl uttages ingen avgift.

Fyllning och tömning av sopkärl

Sopkärl får inte fyllas mer att den lätt kan tillslutas. Om sopkärl tillfälligt inte räcker till ska en extra säck användas istället för att överfylla kärlet. Säcken ska vara av vattentåligt material och för tömning ska den ställas jämte sopkärlet vid tomtgränsen. Tömning sker samtidigt med sopkärlet och mot en taxerad avgift. Tom säck lämnas kvar. Ingen föranmälan/budning behövs.

Avfallstransportören får lämna kvar avfall när mängden av avfall väsentligt överskrider det förväntade samt när större avvikelse har noterats. Hämtning sker då tidigast vid nästa hämtningstillfälle eller efter budning mot taxerad avgift. Eventuella felaktigheter ska vara åtgärdade före nästa hämtning.

Gångväg och enskild väg ska skottas och grusas fram till hämtningsplatsen av fastighetsinnehavaren. Enskild väg för renhållningsfordon ska vara fri från grenar, buskar och hinder på minst 3,5 m bredd och 3,5 m höjd. Det ska även finnas utrymme för att kunna vända med renhållningsfordonet.

För fritidshus utförs sommarhämtning varannan vecka vid sex, alternativt tretton tillfällen.

I abonnemangen ingår även hämtning av källsorterat grovavfall och farligt avfall under själva hämtningsperioden. Läs mer om regler för hämtning under ”grovavfall”.

Utöver dessa hämtningar erbjuder vi ett tilläggspaket om ytterligare fyra hämtningar under året. Dessa hämtningar sker efter trettonhelgen, sportlovet, påsklovet och novemberlovet, alltså de tiderna på året det är vanligt att besöka sitt fritidshus. Tilläggspaketet måste beställas och kostar extra.

Om inte sommarhämtning med tilläggspaket upplevs som tillräcklig, rekommenderar vi att teckna ett helårsabonnemang. Det är lite dyrare än ett sommarabonnemang, men å andra sidan får du soptunnan tömd året runt.

Byte kan du göra när du vill genom att kontakta kundservice på Njudung Energi.

Regler vid hämtning och tömning

Enligt avtal mellan sophämtningsentreprenören gäller följande direktiv vid tömning av avfallskärl för hushållsavfall:

För fastighetsägaren gäller:

Dragvägen skall vara cirka en meter bred och hårdgjord, inget lösgrus. Vintertid skall dragvägen hållas snöröjd och halkfri.
Kant eller tröskel till soprum får vara 3 cm hög. Golv i avfallsrum eller skåp skall vara i jämnhöjd med övre kant på tröskel eller liknande anordning som tröskel på avfallsskåp. Kärl i avfallsrum/skåp skall vara placerade med runda handtaget mot hämtningsriktningen. Om avfallslämnaren önskar annan placering av kärl bör han först ta kontakt med sophämtningsentreprenören.
Kärl med löst avfall, oknutna påsar, stora säckar eller avfall som inte är hushållsavfall töms ej. Meddelande sätts på kärlet. Om hushållsavfallet packats om av avfallslämnaren, töms avfallet vid nästa ordinarie hämtning.
Hushållsavfall som är sorterat i röd, grön och olikfärgade påsar får också fyllas i 160 liters säck som mot avgift töms vid närmaste ordinarie sophämtning. Ingen föranmälan behövs.
Renhållarpersonalen tömmer säckinnehållet på plats, därför får en enskild säck inte väga mer än 25 kg. Skriftligt kvitto och tömd säck lämnas kvar.
Sopkärl skall vara placerat i marknivå annars tillkommer en så kallad placeringstillägg. Uppgörelse direkt mellan avfallslämnare och hämtningspersonal får ej förekomma. Farligt avfall skall läggas i röda boxen för farligt avfall. Avfallet skall vara märkt eller ligga i originalförpackningar. Små batterier skall förpackas. Vid önskad tömning beställs hämtning och placera boxen på avfallskärlet.

För entreprenören gäller:

Kärl skall alltid ställas tillbaka till ursprunglig hämtplats. Hämtningspersonalen får ej på eget bevåg ändra kärlets placering på fastigheten. Vid inkörning till helger gäller samma förutsättningar som vanligt men med tidsförskjutning. Om vägens beskaffenhet är för dålig eller framkomligheten på annat vis förhindras skall detta omgående rapporteras till väghållaren. Kärl med löst avfall, oknutna påsar, stora säckar eller avfall som inte är hushållsavfall töms inte.

Eventuella klagomål på hämtning eller tömning av hushållsavfall ska omedelbart anmälas till Njudung Energi.

Gångavstånd vid hämtning

Sopkärl för tömning ska vara placerat max 10 meter från renhållningsfordonets närmast möjliga uppställningsplats. För längre avstånd debiteras gångvägstillägg enligt tariff gångvägstillägg.

Sopkärl skall vara lättåtkomligt på hämtningsplatsen och dess runda handtag ska vara vänt mot hämtningsriktningen. Kärlets dragväg ska vara hårdgjord, minst 1 meter bred samt ska hållas fri från snö och is så att det är enkelt att flytta kärlet enligt arbetsmiljökraven. Tröskel eller nivåskillnad får inte vara högre än 3 cm utan lämplig ramp. Efter tömning återställs kärlet på hämtningsplatsen.

Om sopkärlets hämtningsplats är ett fasadskåp måste detta vara försett med en lämplig ramp som av arbetsmiljöskäl underlättar ut- och införsel av kärlet i skåpet. Rampens lutning ska vara max 5 grader. Kontakta kundservice för att hitta rätt lösning i samförstånd. Kärlets handtag ska vara riktat utåt vid hämtningstillfället.

Sopkärl med löst avfall, oknutna eller dåligt knutna påsar, för stora säckar eller avfall som inte är hushållsavfall töms inte av renhållaren. Meddelande sätts på kärlet.

När fasadskåp, dörr eller grind måste öppnas har renhållaren rätt att debitera placeringstillägg enligt tariff placeringstillägg.

Utebliven tömning ska anmälas till Njudung Energi senast en vecka efter händelsen.

Område
Ordinarie tömningsdag
Ny tömningsdag
Veckotömning måndag måndag 24 dec, måndag 31 dec torsdag 27 dec, onsdag 2 jan
Veckotömning tisdag tisdag 25 dec, tisdag 1 jan fredag 28 dec, fredag 4 jan
Veckotömning tisdag landsbygd tisdag 1 jan onsdag 2 jan eller torsdag 3 jan
Veckotömning onsdag onsdag 26 dec, onsdag 2 jan lördag 29 dec, fredag 4 jan
Veckotömning torsdag torsdag 27 dec, torsdag 3 jan torsdag 27 dec eller fredag 28 dec, lördag 5 jan
Veckotömning fredag fredag 28 dec lördag 29 dec
2 gånger i veckan-tömning torsdag 27 dec, torsdag 3 jan torsdag 27 dec, onsdag 2 januari, lördagen 5 januari
Gökgatan-Ekstigen måndag 24 dec torsdag 27 dec
Ekenäs-Tomasbacken tisdag 25 dec fredag 28 dec
Bäckseda-Ryningsvägen onsdag 26 dec lördag 29 dec
Alseda-Nye-Stenberga onsdag 26 dec torsdag 27 dec
Lövhagen-Myresjö fredag 28 dec lördag 29 dec
Hultanäs-Näshult-Farstorp-Nye-Korsberga måndag 24 dec onsdag 26 dec
Kvillsfors-Pauliström tisdag 25 dec torsdag 27 dec
Vetlanda-Byestad-Alseda-Kvillsfors onsdag 26 dec lördag 29 dec
Myresjö-Landsbro torsdag 27 dec fredag 28 dec
Landsbygd Nye onsdag 26 dec onsdag 26 dec
Ekekull-Eckerda fredag 28 dec lördag 29 dec
Molok Vetlanda-Sävsjö fredag 28 dec fredag 28 dec
Amerikabåten måndag 31 dec onsdag 2 januari
Ekenäs-Tomasbacken tisdag 1 januari torsdag 3 januari
Mellangården-Folkets park-Brunnsgård-Korea onsdag 2 januari fredag 4 januari
Vetlanda centrum-Myresjö-Landsbro torsdag 3 januari lördag 5 januari
Flugeby-Sjunnen-Skede onsdag 2 januari onsdag 2 jan + torsdag 3 jan
Östanskog-Bäckseda-Hökås-Simnatorp fredag 4 januari lördag 5 januari
Holsbybrunn-Gettinge onsdag 2 januari fredag 4 januari
Västra Kvillsfors-Skirö-Ädelfors tisdag 1 januari onsdag 2 januari
Lannaskede-Ramkvilla onsdag 2 januari torsdag 3 januari
Näsby-Naglarp-Nävelsjö måndag 31 december söndag 30 dec eller onsdag 2 jan
Pauliström – landsbygd tisdag 1 januari onsdag 2 jan eller torsdag 3 jan
Ramkvilla – Lindshammar-Korsberga – landsbygd onsdag 2 januari torsdag 3 jan eller fredag 4 jan
Landsbygd öst Ekenässjön mot Eksjö måndag 31 december söndag 30 dec eller onsdag 2 jan
Korsberga – landsbygd måndag 31 december onsdag 2 januari
Björköby torsdag 3 januari fredag 4 januari
Fröderyd – Slageryd torsdag 3 januari lördag 5 januari
Molok Vetlanda – Sävsjö torsdag 3 januari torsdag 3 januari
Molok Vetlanda – Sävsjö fredag 4 januari fredag 4 januari

 

Område
Ordinarie tömningsdag
Ny tömningsdag
Västra Sävsjö-Hultagård måndag 24 december onsdag 26 december
Hyllstofta-Bringetofta måndag 24 december söndag 23 dec eller onsdag 26 dec
Vrigstad västra-Klinthult tisdag 25 december onsdag 26 dec eller torsdag 27 dec
Skärshult-Hjälmseryd torsdag 27 december torsdag 27 dec eller fredag 28 dec
Hultsjö-Skepperstad fredag 28 december fredag 28 dec eller lördag 29 dec
Sävsjö SO grovsopor torsdag 27 december
Veckotömning Sävsjö måndag 31 december onsdag 2 januari
Sävsjö torsdag 3 januari fredag 4 januari
Stockaryd måndag 31 december söndag 30 december
Sävsjö-Landsbro fredag 4 januari fredag 4 januari
Rörvik landsbygd fredag 4 januari fredag 4 jan eller lördag 5 jan
Vallsjö-Hultagård-Glömsjö fredag 4 januari fredag 4 jan eller lördag 5 jan
Vrigstad tisdag 1 januari torsdag 3 januari
Sävsjö NO grovsopor onsdag 2 januari