Labbet stängt vecka 30   Läs mer

Miljö & återvinning

Du sorterar, vi återvinner

Renhållning

VESUA-samarbetet

I Vetlanda, Eksjö, Sävsjö, Uppvidinge och Aneby kommuner sker sophanteringen genom ett samarbete mellan kommunerna.

På vilket sätt detta sker kan man läsa vidare under Hushållsavfall, Hämtning, Industriavfall med mera nedan. Som entreprenör för renhållningstransporter anlitas Ohlssons AB.

Aneby Kommun, 0382-463 70, www.amaq.se

Eksjö Kommun, 0381-19 20 20, www.eksjoenergi.se

Uppvidinge Kommun, 0474-470 00, www.uppvidinge.se