Miljö & återvinning

Du sorterar, vi återvinner

Taxor

Våra renhållnings, deponerings och behandlingsavgifter.

Under dokument nedan finns våra aktuella avgifter för olika typer av avfall och hämtning av dessa. Nedan finns även de avgifter som gäller på Flishults avfallsanläggning.

skog

Alla priser inkluderar avfallsskatt men är exklusive moms. Vid årsskiftet höjdes deponiskatten och därmed en del av priserna för deponering.

Har du frågor eller funderingar kring industriavfall kontakta Flishults avfallsanläggning på telefon 0383-76 38 70.

Sortering
Osorterat verksamhetsavfall 2000 kr/ton
Konstruktionsmaterial
Inerta schaktmassor under MKM 50 kr/ton
Aluminiumhydroxidslam för konstruktion 220 kr/ton
Avfall för behandling och återvinning
Impregnerat trä 1700 kr/ton
Returträ 50 kr/ton
Rent obehandlat trä 0 kr/ton
Stubbar 400 kr/ton
Ris och grenar 300 kr/ton
Brännbart avfall 650 kr/ton
Brännbart avfall stora delar 850 kr/ton
Trädgårdsavfall 350 kr/ton
Värmepumpar 100 kr/st
Kyldiskar 650 kr/m
Kylmöbler 450 kr/st
Gatbrunnsslam 600 kr/ton
Skrot – Ring för dagsaktuellt pris
Oförpackat matavfall 650 kr/ton
Förpackat organiskt avfall 850 kr/ton
Deponering
Restavfall 835 kr/ton
Asbest 650 kr/ton
Brandrester 1000 kr/ton
Förorenad jord IFA 275 kr/ton
Förorenad jord FA 570 kr/ton
Gjuterisand 250 kr/ton
Asfalt med stenkolstjära 835 kr/ton
 Vid större mängder och andra avfallskategorier kontakta oss för en offert.