Ändrade sophämtningstider   Läs mer

Miljö & återvinning

Du sorterar, vi återvinner

Trädgårdsavfall

Vad gör jag med mitt trädgårdsavfall? Nedan finns några alternativ, läs mer och välj det som passar dig bäst!

Beställ Trädgårdskärl

Du får ditt komposterbara trädgårdsavfall hämtat varannan vecka under hela säsongen!

Kompostera själv på tomten

Kompostering är naturens egen metod att ta hand om sitt avfall. Man kan välja att lägga allt sitt trädgårdsavfall i en hög och låta tiden ha sin gång, eller välja någon form av behållare.

Lämna på avfallsanläggningen i Flishult

Du kan alltid själv köra ditt trädgårdsavfall till Flishult och lämna det kostnadsfritt.

Lämna på trädgårdstippar i Sävsjö Kommun

Samtliga tätorter i Sävsjö Kommun har trädgårdstippar där man kan lämna trädgårdsavfall.

Ordinarie tömning av trädgårdstunnan sker totalt 16 gånger per år, mellan vecka 15-46.

Varje abonnent meddelas per brev ca två veckor före hämtningsperiodens början om årets ordinarie tömningsdagar. Om du tappar bort informationsbrevet kan du även hitta information om tömningsdag på din faktura.

Vid tecknande av trädgårdsavfallsabonnemang kan kärlet levereras av renhållaren mot avgift enligt gällande taxa, eller efter överenskommelse hämtas kostnadsfritt från Flishults avfallsanläggning. Taxan hittar du här.

Trädgårdskärlet utgörs av ett trehjuligt, brunt plastkärl som rymmer 370 liter.

Varje tecknat abonnemang löper automatiskt vidare till nästa hämtningssäsong och kärlet får stå kvar hos abonnenten även under mellanperioden.

Trädgårdskärlet ägs av den kommunala renhållaren. Vid avslutat abonnemang ska det rengjorda kärlet lämnas tillbaka på Flishults avfallsanläggning eller hämtas av renhållaren mot den avgift som anges i taxan.

För abonnenter som bor utanför tätorten töms trädgårdskärlet med den vanliga sopbilen. Sopbilen har två fack, trädgårdsavfallet läggs i det ena facket och blandas inte ihop med de vanliga soporna.

Om den ordinarie tömningsdagen infaller under en helgdag kan hämtningsdagen bli ändrad. För att vara säker på att kärlet blir tömt bör du ställa fram kärlet senast klockan 05.00 dagen innan din ordinarie hämtningsdag och låta kärlet stå framme tills det är tömt.

Extra tömning kan beställas två veckor före och två veckor efter ordinarie hämtningssäsong. För beställning ring Njudung Energi (0383-76 38 00) senast en vecka i förväg. Kostnaden för extra tömning framgår av renhållningstaxan. Om det är minusgrader kan innehållet frysa fast i kärlet. Detta gör det mycket svårt att få kärlet helt tomt vid tömning. Finns det möjlighet att vid minusgrader förvara kärlet i till exempelvis garage eller förråd innan hämtningen kan det underlätta vid tömningen.

Om kärlet tillfälligt inte räcker till finns det även möjlighet att utan föregående anmälan lämna trädgårdsavfall i extra säckar. Kostnaden för extra säck framgår av renhållningstaxan.

För att trädgårdsavfallet ska hämtas

 1. måste trädgårdskärlet från klockan 06.00 på tömningsdagen vara utställt vid tomtgränsen eller högst 1 meter från denna. Eventuella extra säckar ska vara placerade bredvid kärlet.
 2. får tunnan endast innehålla organiskt avfall från trädgården. Jord och sten får inte slängas i kärlet, undantaget är jord och smågrus som oundvikligen hänger med rötterna vid trädgårdsrens. I kärlet får inte finnas plastpåsar, plastsäckar eller rester av dem.
 3. får kärlet inte vara överfyllt eller för tung och locket ska vara helt stängt. Extra säck ska vara vattentålig och får inte väga mer än 15 kg. Ordentligt sammanbuntade kvistar får man också lämna för avhämtning. Enskild bunt får ha en längd upp till 1,2 meter och max. vikt 10 kg. Bunt debiteras som extra säck.

Råd och tips om kompostering

Kompostering är naturens egen metod att ta hand om sitt avfall. Man kan välja att lägga allt sitt trädgårdsavfall i en hög och låta tiden ha sin gång, eller välja någon form av behållare. Med en kompostbehållare och konstens alla regler får man ett snabbare resultat. En enkel träkonstruktion för trädgårdsavfall bygger man lätt själv. Det går annars att köpa en färdig behållare, det finns flera modeller att välja på.

En oisolerad behållare med lock

I denna behållare komposteras både trädgårdsavfall och hushållsavfall men inte kött, fisk och skaldjursrester.

En varmkompost

I en isolerad behållare som är anmäld till kommunens Miljö- och byggförvaltning går det även bra att kompostera kött-, fisk-, och skaldjursrester.

Lämpligt att kompostera

Växtrester, gräsklipp, löv, blast, bark, barr, häckklipp, grönsaksrester, små mängder siktad träaska, och sågspån.

Olämpligt i komposten

Sjuka grenar och växter, tyg, kalk i större mängd, gyttja, sand och lera, fimpar och tobaksaska, latrin, kattsand (parasiter dör inte).

Samtliga tätorter i Sävsjö Kommun har trädgårdstippar där man kan lämna trädgårdsavfall. Under 2019 kommer ansvaret för trädgårdstipparna övergå till Sävsjö kommun.

 

Ort Plats Adress Öppettider
Sävsjö Södra Industriområdet Borrgatan mån-fre 8-16
Rörvik Reningsverket Norrgatan mån-fre 7-16
Stockaryd Reningsverket Industrigatan mån-fre 7-16
Vrigstad Reningsverket Avfart från Växjövägen mån-fre 7-16

tt-tavla

Trädgårdsavfall sorteras i två högar:

 • Mossa, löv och gräs samt material med inslag av jord och stenar. Detta avfall komposteras.
 • Ris och grenar utan inblandning av jord och stenar. Detta avfall flisas.

 

Ta hand om ditt trädgårdsavfall på rätt sätt. Sortera ut ris och grenar som inte innehåller jord och sten.

Få ditt trädgårdsavfall hämtat!

Vad ingår i tjänsten?

I abonnemanget ingår hämtning av klippt gräs, löv, grenar varannan vecka under säsongen. Avfallet samlar man i ett 370 liters brunt sopkärl. Dagen då hämtning ska ske ställer man ut kärlet vid tomtgränsen så att transportbilen lätt kan tömma det. Extra tömning går att beställa direkt av Kundservice.

Vad kostar det?

För 590 kronor inklusive moms får man 16 hämtningar av trädgårdsavfall från april till november. När man beställt abonnemang och fått beställningen bekräftad kan man antingen själv hämta sopkärlet från Flishults avfallsanläggning eller får man det hemkört för 215 kronor. Abonnemanget gäller tills vidare. Om man beställer efter säsongen börjat betalar man bara för de tömningar som återstår från att beställningen är bekräftad. I kärlet får endast löst trädgårdsavfall läggas, inga plastsäckar eller påsar.

Beställ tjänsten genom att fylla i formuläret nedan eller ring Kundservice!

Före 31 maj 2019 är det extra förmånligt att beställa ett abonnemang på ett trädgårdskärl. Passa på du också att få ditt trädgårdsavfall hämtat vid tomtgränsen.

Detta gäller:
 • Du betalar halva priset för ett abonnemang säsongen 2019.
 • Erbjudandet gäller dig som inte har ett abonnemang på trädgårdskärl.
 • Vi kör ut ditt kärl utan kostnad.
 • Erbjudandet gäller om du beställer före 31 maj.
 • Du beställer ett abonnemang genom att ringa Kundservice  telefon 0383-76 38 00.
 • Vi kör ut kärl på måndagar och tisdagar i första hand.
 • Under en säsong ingår 16 tömningar, men beroende på när du beställer ditt kärl kan antalet tömningar vara färre.
 • Om du inte säger upp ditt abonnemang när säsongen är slut löper det vidare till ordinarie kostnad.

 

 

 

 

Beställning Trädgårdskärl

Beställning Trädgårdskärl

Under kampanjen fram till 2019-05-31 är utkörning av trädgårdskärl gratis. Klicka för alternativet hemkörning.