VA-arbete pågår i Holsby

6 maj, 2019

VA-arbete pågår i Holsby

Just nu har Njudung Energi en hel del jobb på gång i Holsby. Men vad är det vi gör egentligen?

Missionsgatan

På Missionsgatan håller vi på att byta ut ledningsnätet. Detta arbete började nu i början av maj och kommer att sträcka sig ett par månader framöver. Det är tekniska kontoret som gräver på vårt uppdrag.

–  Detta gör vi för att få ett hållbart ledningsnät för framtiden, berättar Stefan Jonsson, projektledare.  Det är också en förberedelse för att koppla på Skede på ledningsnätet så småningom.

Relining

Vid Brunnen i Holsby håller vår entreprenör Aarsleff på med relining – en slags renovering av de befintliga ledningarna. Daniel Mattsson är projektledare:

–  Man kan förenklat säga relining innebär att man lägger ett nytt rör inuti det gamla. Den nya ledningen får samma kvalitet som en helt ny. Det är ett kostnadseffektivt sätt att få hållbara ledningsnät.

Arbetet kring Brunnen beräknas ta ett par veckor.

Störningar

Då man utför relining kan det förekomma en illaluktande doft när arbetet pågår. Detta är ofarligt och tillfälligt.

Bägge arbetena i Holsby kan innebära mindre störningar i trafiken och vi hoppas att boende och besökare har förståelse för detta.

Arbetet med att förnya och renovera våra ledningsnät är ett ständigt pågående arbete och relining kommer att fortsätta i Holsby under 2019.