Labbet stängt vecka 30   Läs mer

Återvinningsstation eller återvinningscentral?

6 februari, 2019

Återvinningsstation eller återvinningscentral?

Som i alla branscher har även avfallsbranschen många fackbegrepp. Två saker som kan vara svåra att skilja från varandra är återvinningsstation och återvinningscentral. Detta skapar ibland lite oreda, inte bara för de olika verksamheterna och deras ansvariga, utan även för allmänheten.

Vad är egentligen vad? Och vem ansvarar för vilken? Vi reder ut begreppen:

 Vad är en återvinningsstation?

Jo, det är ju de platser runt om i kommunen med utställda containrar för förpackningar av olika slag. Ansvarig för återvinningsstationerna är Förpacknings- och tidningsinsamlingen, FTI. Här kastar du dina förpackningar – alltifrån mjölkförpackningar och konservburkar till glasflaskor och plastburkar. På återvinningsstationen finns även container för tidningar. Att använda återvinningsstationen för dina förpackningar är en mycket bra grej – då återvinns det som du kastar och kan bli nytt material. Det är producenterna som betalar för att materialet ska tas om hand här.

Vad är en återvinningscentral då?

För oss i Vetlanda och Sävsjö är det ju Flishult, där vi tar emot allt möjligt avfall. Dit kan du kan själv åka ditt med avfall, som sorteras i olika containrar. Även här återvinns ju alla typer av material. På Flishult tar vi också emot farligt avfall. Just farligt avfall är det viktigaste att sortera ut. Återvinningscentralen ansvarar Njudung Energi för.

Vi på Njudung Energi har ju ett uppdrag att se till att Vetlanda- och Sävsjöbor sorterar sitt avfall så bra som möjligt. Där spelar ju FTIs återvinningsstationer en viktig roll och det händer ju att vi i vår kommunikation med kommuninvånarna hänvisar till dessa, även om själva ansvaret ligger hos FTI.

Klart som korvspad? Läs gärna mer på FTIs webbplats eller om Flishults återvinningscentral hos oss på Njudung Energi.