Ändrade sophämtningstider   Läs mer

Bevattningsförbud i Vetlanda

6 juli, 2018

Bevattningsförbud i Vetlanda

Från och med fredagen den 6 juli råder bevattningsförbud i Vetlanda kommun. Detta gäller för såväl hushåll som näringsliv, men vissa undantag kan förekomma.

Det har varit extremt torrt under lång tid. Därför måste vi alla hjälpas åt att minska förbrukningen av det kommunala dricksvattnet och vi inför nu bevattningsförbud. Förbudet gäller tills vidare.

Vad innebär ett bevattningsförbud?

Förbudet gäller bevattning med slang eller spridare, biltvätt med slang och påfyllning av pooler eller annan liknande vattenanvändning. Dricksvattnet ska prioriteras för mat, dryck och hygien.

Vem får dispens?

Bevattningsförbudet gäller för alla. Industrier eller andra som är beroende av vatten för sin produktion eller sin verksamhet kan söka dispens för att bli undantagna från bevattningsförbudet. För att kunna få dispens krävs en dialog med Njudung Energi.

I dagsläget gäller bevattningsförbudet inte för Sävsjö kommun, men förbrukningen av vatten är väldigt hög även där och ett förbud kan därför bli aktuellt också i Sävsjö.

Vad blir påföljden om man bryter mot förbudet?

Om du trots förbudet använder det kommunala dricksvattnet för bevattning eller för att fylla på en pool kan det ge påföljder.

–  Vi hoppas att det hjälper att vi går ut och ber att folk är restriktiva, men skulle det behövas har vi rätt att strypa vattentillförseln, säger VA-chef Marcus Tingvall.

Ett bevattningsförbud ger upphov till många frågor om vad du får eller inte får göra. Använd sunt förnuft! Det är användningen av de stora mängderna vatten som är den stora boven, men alla kan bidra med något för att minska vattenanvändningen. Vattenspartips hittar du på njudung.se

Egen brunn

Bevattningsförbudet gäller det kommunala dricksvattnet, men även du med egen brunn har stor anledning att fundera över hur du använder ditt vatten och vara sparsam.

– Om din brunn sinar är det bra om du rapporterar det till kommunen eller till Räddningstjänsten, säger Marcus Tingvall.

Vi tackar för att du respekterar bevattningsförbudet, då vattnet är en av samhällets allra viktigaste resurser.

Kontakt

Har du frågor angående bevattningsförbudet är du välkommen att kontakta driftchef Kim Tietze 0383-76 38 45.

Frågor och svar om bevattningsförbud.