Ändrade sophämtningstider   Läs mer

Dricksvattnet i Sävsjö smakar klor - varför då?

16 oktober, 2018

Dricksvattnet i Sävsjö smakar klor – varför då?

För ett par veckor sedan upptäckte vi att dricksvattnet i Sävsjö hade en förhöjd halt av mikroorganismer. Dessa mikroorganismer är inte hälsofarliga, utan förekommer naturligt i ledningsnätet. Att de har blivit fler och gått över det riktvärde som finns, beror på att de haft en gynnsam tillväxtmiljö. Detta kan i sin tur bero på förhöjd temperatur eller att vattnet står stilla i ledningarna.

 

Klorbehandling kan ge smak

Vi har behandlat vattnet med klor, som är den metod som generellt används för att minska förekomsten av mikroorganismer. Detta gör man genom att fylla på klor i vattenverket och därifrån går det ut i ledningarna. Klor kan ge smak åt vattnet, men är inte farligt. Det kan också hända att ledningarna ”fäller”, det vill säga att beläggningen på insidan av rören lossnar, vilket kan ge en missfärgning av vattnet.

– Vi har fått en del frågor kring detta, säger Kim Tietze, driftchef för VA. Vi vill förtydliga att varken mikroorganismerna eller vattnet är hälsofarligt och att missfärgningen går bort om du spolar en stund i kranen.

Inga bakterier man blir sjuk av

Samtidigt som vi tar prover för att se över halten av mikroorganismer, kontrollerar vi att vattnet inte innehåller bakterier som man blir sjuk av och några sådana finns inte i Sävsjös dricksvatten.

– Vi tar prover på dricksvatten regelbundet, men har tagit beslut att även utöka provtagningen under en tid framöver för att hitta källan till problemet, säger Kim Tietze.

Sävsjöborna får därmed stå ut med klorsmak på vattnet ytterligare ett tag framöver. Hur länge är dock svårt att säga.

– Vi vill se att bakteriegränserna kommer under riktvärdesgränsen, säger Kim Tietze. Vi vill ju självklart lösa det här så snabbt vi kan för Sävsjöborna.