Elmarknaden just nu v.3 2018

17 januari, 2018

Elmarknaden just nu v.3 2018

Rörliga priser

Det rörliga priset har gått upp den senaste månaden. Kallare och torrare väder är det som påverkar uppgången.

Läget på elmarknaden speglas ganska väl av priskurvan för det rörliga spotpriset (elområde Stockholm).

Hydrologiska balansen

Fasta priser

Flerårsavtal är fortsatt billigare än kortare elavtal. Med dagens prisnivåer på fastprisavtal är ett bundet elpris ett bra val. Inte minst för de längre avtalen där priserna är fortsatt låga.

Prisskillnader mellan olika elområden

För 2017 kan vi konstatera att skillnaden mellan elområde 1 i norr och elområde 4 i söder i snitt legat på 1,29 öre/kWh.

Kundernas val av elavtal

Trenden mot rörligt har stannat av, andelen som valt rörligt pris är uppe i ca 50%.

 

Sammanfattning

Läget på elmarknaden ser stabilt ut beroende på välfyllda vattenmagasin. Trots det rekommenderar vi i första hand att teckna längre avtal med fast pris. Fördelarna med ett förutsägbart pris väger tyngre än möjligheterna till ett något lägre pris med rörligt avtal. Särskilt med dagens priser.

Jämför och välj elavtal i vår avtalsväljare