Energiskatten på annan plats på fakturan

16 februari, 2018

Energiskatten på annan plats på fakturan

I dagarna fick du en elfaktura från Njudung Energi, där några uppgifter var annorlunda än tidigare. Vi ska försöka förklara hur det ligger till!

Kostnaden för energiskatten flyttas

Den största förändringen är att energiskatten numera ligger på elnätskostnaden och inte på elhandelskostnaden, som tidigare. Har du både elnät och elhandel från Njudung Energi blir det ingen skillnad på totalsumman på din faktura, men raden för energiskatt har flyttat från elhandel till elnät. Köper du el från ett annat bolag och därmed får två fakturor, ser du skillnaden tydligare – elhandelskostnaden blir mindre, medan summan på elnätsfakturan blir större. En omfördelning helt enkelt!

I samband med årsskiftet har också elnätskostnaden och energiskatten ökat och det är ju ytterligare en förändring som du kan ha märkt.

Vem bestämmer?

Att energiskatten ska flyttas från elhandelsföretagen till elnätsföretagen är ett riksdagsbeslut och det började gälla 1 januari 2018. Hur stor elnätskostnaden ska vara beslutas också av riksdagen, som sätter ramar för elnätskostnaderna. Sedan är det upp till elnätsbolagen att prissätta inom de ramar som är satta.

Har du frågor?

Du kan läsa mer om beslutet om att flytta energiskattekostnaderna hos Skatteverket.

Du är välkommen att ringa Njudung Energi om du har fler funderingar.