Lägesrapport från Skyttemossen

27 december, 2018

Lägesrapport från Skyttemossen

Arbetet med saneringen av Skyttemossen har nu pågått i snart tre månader. Ungefär 42 000 ton massor har grävts bort och körts till Flishult.

–  Arbetet har i stort sett följt vår plan, säger projektledare Robert Gass. Just nu tar vi det lite försiktigt med grävningen, eftersom vi vill undvika skador på fjärrvärmeledningen, som går rakt igenom området. Därför går arbetet lite långsammare just nu, men med lite logistik löser vi detta.

Nya trafiklösningar

Den uppmärksamma har säkert sett att Skytteparksvägen numera är avstängd. Det kommer den att vara ett tag framöver och en tillfällig färdväg fram till Skytteparkens boende kommer att byggas. Besökare till tennishallen har sedan en tid tillbaka fått parkera intill Tomaslundsskolan.

 Vildvinet rivs

Inom kort kommer husen på andra sidan Kullgatan, ”Vildvinet”, att rivas. Marken ska saneras även här. Arbetet med att ta bort eternit från grund och ventilationsutrustning är klart. Därefter följer tak och väggar.

–  Att riva ett hus kräver också sin avfallssortering, säger Robert Gass. När detta är klart ska vi ta prover på marken även här och därefter påbörja saneringen.

Hela saneringsprojektet på Skyttemossen beräknas vara klart under våren 2019. Då kommer man sammanlagt att ha grävt bort ungefär 82 ton.

Under jul- och nyårshelgerna tar projektet lite ledigt och startar upp igen vecka 2.

Vill du veta mer om saneringsprojektet på Skyttemossen?