Ledningsrenovering pågår

17 december, 2018

Ledningsrenovering pågår

Vecka 52 påbörjar vi arbetet med relining av några av våra huvudledningar för avlopp. Arbetet kommer att ske på Industrigatan i Vetlanda och Slättsjövägen i Vrigstad. Det är vår entreprenör Aarsleff som utför arbetet. Över jul och nyår kommer vi att göra ett uppehåll för att återuppta arbetet igen vecka 2.

Information till de boende

De som bor eller driver verksamhet på de aktuella gatorna har informerats eller kommer att bli informerade via lapp i brevlådan. De uppmanas bland annat att vara sparsamma med att använda till exempel disk- och tvättmaskin medan arbetet pågår.

–  Entreprenören kommer att spola igenom ledningarna och då är det förstås bra om det inte kommer en massa extra vatten just när man håller på med det, säger VA-ingenjör Joakim Glaes på Njudung Energi.

Arbetet kan innebära att vattenlås i exempelvis en golvbrunn i källaren kan tömmas på vatten och att det då kan uppstå dålig lukt. Tipset är då att fylla på med nytt vatten, då ledningsarbetet är slutfört.

Arbetet innebär ingen vattenavstängning och ska heller inte medföra några större trafikstörningar.

Detta är relining

Relining är ett kostnadseffektivt och snabbt sätt att renovera ledningar. Man kan förenklat säga att man lägger ett nytt rör inuti det gamla. Den nya ledningen får samma kvalitet som en helt ny. Fördelen är att vi inte behöver schakta och gräva, som både tar tid och kostar pengar.

Genom att filma våra ledningar och ha koll på driftstörningar kan vi hitta läckor och ledningar som är dåliga. Många av våra ledningar i gatorna är gamla och renoveringen är därför ett ständigt pågående projekt.