Akut vattenavstängning Landsbro - åtgärdat   Läs mer
  Mina sidor - tekniskt underhåll   Läs mer

Mer bidrag till bättre vatten

8 november, 2019

Mer bidrag till bättre vatten

Njudung Energi har blivit beviljade 133 000 kronor i bidrag för att jobba med vattenförsörjningen i Björköby. Nu ska vi utreda hur infiltrationen av Nömmenvatten ska styras för att kunna säkerställa att Björköbyborna har tillräckligt med vatten på ett resurseffektivt sätt. Projektledare Manuela Karlsson förklarar vad pengarna ska gå till:

–  Vi ska bland annat se över infiltrationen, göra kontinuerliga mätningar och följa upp infiltrationen under olika förutsättningar och blåsa eventuellt täppta rör. Vi kommer samtidigt att få nyttiga kunskaper om hur grundvattentäkten svarar på infiltrationen. Målet är att hitta start-/stoppunkter för när det är läge att starta och stoppa infiltrationen för att ha tillräckligt med grundvatten under torra perioder så att Björköbyborna alltid har vatten lokalt. En del av projektet kommer också att vara att studera gammal dokumentation, för att öka på våra kunskaper.

Infiltration innebär att man låter Nömmenvattnet filtrera ner genom isälvsmaterialet uppe på åsen och bli ett grundvatten. Man fyller på grundvattnet med sjövatten helt enkelt.

Minskade problem och bättre vattenkvalitet

Det har tidvis varit stora problem med vattenförsörjningen i Björköby. Vattentäkten har haft låga vattennivåer och då det varit torrt och varmt har vi till och med transporterat vatten från Vetlanda.

Sammantaget kommer åtgärderna också att skapa en bättre vattenkvalitet. Projektet startar hösten 2019 och håller på fram till oktober 2020.

Bidraget kommer från Länsstyrelsen och täcker halva kostnaden för projektet. Det är Havs- och vattenmyndigheten som avsatt medel för det här syftet.

I mitten av oktober berättade vi att Njudung Energi även beviljats drygt 320 000 kronor för undersökningar för att förbättra vattenhushållningen och säkra vattenförsörjningen i Vrigstad och Alseda/Ädelfors.