Akut vattenavstängning Landsbro - åtgärdat   Läs mer
  Mina sidor - tekniskt underhåll   Läs mer

Njudung Energi tar ansvar för bredband till landsbygden

9 november, 2018

Njudung Energi tar ansvar för bredband till landsbygden

Fiber för en levande landsbygd! Här kommer ett glädjande besked till dig som bor på landsbygden: Nu finns planerna klara för Njudung Energis fortsatta utbyggnad av fibernätet.

– Bredbandsverksamheten inom Njudung Energi är under stark tillväxt och det känns väldigt bra att styrelsen sagt ja till den här ambitionsnivån då det gäller utbyggnad av fiber för hushåll utanför tätorterna, säger Ola Rosander, VD Njudung Energi. Det här är vårt bidrag till en levande landsbygd och en viktig satsning för framtiden.

Det finns en bredbandsstrategi från regeringen att 98 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till bredband om minst 1 Gbit/s år 2025. Med den här utbyggnadsplanen är vi väldigt nära att följa regeringens strategi.

–  Sedan 2015 har vi byggt ut fiber i kommunen med drygt 1 000 anslutningar per år enligt tätortsplanen där även boende i Pauliström tätort planeras få anslutning för 7500 kr, säger Timo Tinderbeck, bredbandschef. När utbyggnaden enligt den här nya landsbygdsplanen är klar räknar vi med att 95 procent av kommunens hushåll kommer att ha möjlighet att ansluta till fibernätet.

Föränderlig bransch

Bredbandsbranschen är dock föränderlig. Förhållanden som kan förändra planen är till exempel framtida bidragssystem, andra infrastrukturprojekt, politiska prioriteringar eller privata initiativ. Därför vill Timo Tinderbeck vara tydlig med att detta är en plan.

–  Vi ska förstås göra allt vi kan för att genomföra planen, säger han. Det handlar ju till stor del om omvärldsbevakning och att hitta nya möjligheter till finansiering. Målet är att så många som möjligt ska få tillgång till fiber i vår kommun!

Förutsättningar

Att bygga ut fiber på landsbygden är förknippat med lite andra villkor än i tätorten.

  •  Anslutningsavgiften kommer att vara 25 000 kronor, nyckelfärdigt.
  •  Anslutningsavgift för en andra anslutning på samma tomt/fastighet, inom 45 meter, kostar 12 500 kronor.
  • Anslutningsgrad på 75 procent krävs, beräknat på antalet permanenta hushåll i området.
  • Vi förbereder nätet för de anslutningar som kostar mer än 125 000 kronor, dessa får genomföras senare.

Finansiering

Totalkostnaden för hela landsbygdsprojektet är beräknat till drygt 62 miljoner kronor. För att detta ska kunna genomföras behövs subventioner på 35 miljoner, till exempel genom eventuella framtida bidragssystem.

Plan

Områden
Årtal
Fröderyd norra 2019-2020
Bjurvik fiber i skogen 2019-2020
Björkö östra 2019-2020
Ökna 2019-2020
Pauliström 2021
Granshult 2021-2022
Hadderyd 2021-2022
Mossbråsa 2023-2024
Skede – Ekekull 2023-2024
Bäckaskog 2023-2024
Karlstorp 2023-2024
Eckerda 2025-2026
Hultanäs – Näshult 2025-2026
Lannaskede 2025-2026
Högarör 2025-2026
Vagnshester 2027-2028
Yxanshult 2027-2028