Ändrade sophämtningstider Kristi Himmelsfärdshelgen   Läs mer

Nu startar saneringen av Skyttemossen

5 oktober, 2018

Nu startar saneringen av Skyttemossen

Måndagen den 8 oktober påbörjas arbetet med att sanera marken på Skyttemossen i Vetlanda. Planen är att bygga bostäder i området.

–  Skyttemossen har tidigare varit en torvmosse och därefter använts som soptipp för hushållsavfall och industrisopor, berättar Robert Gass, projektledare. För att möjliggöra byggnation måste marken först saneras och ersättas med rena jordmassor.

De föroreningar som finns är bundna till jorden och sprids inte med luften.

Jobbat med säkerheten

Då saneringen innebär att vi tar bort ungefär 90 000 ton massor kommer det tidvis under projekttiden att vara livlig trafik och tunga lastfordon i området. Massorna som grävs bort transporteras till Flishults avfallsanläggning och det innebär en ökad belastning på gatorna i närområdet.

–  Arbetet kommer att ske vardagar på dagtid, berättar Robert Gass, och vi hoppas att alla har förståelse för att det blir lite stökigt. Det kommer ju något positivt ur detta – ren mark och nya bostäder.

I projektet har det jobbats mycket med säkerheten. Området kommer att vara inhägnat och avspärrat. När det inte finns personal på plats kommer grindarna vara låsta. Skola, förskola, annan verksamhet och kringboende har informerats via brev eller e-post.

Saneringstiden sträcker sig mellan oktober 2018 och mars 2019 och är ett samverkansprojekt mellan Njudung Energi och Vetlanda kommun.

Är du intresserad av att veta mer om saneringsprojektet vid Skyttemossen finns de vanligaste frågorna och svaren i en FAQ.

Länsstyrelsens information om projektet.