Akut vattenavstängning Landsbro - åtgärdat   Läs mer
  Mina sidor - tekniskt underhåll   Läs mer

Renad fjärrvärme ger bättre luft i Sävsjö

9 april, 2019

Renad fjärrvärme ger bättre luft i Sävsjö

Renare luft för Sävsjöborna. Det är en av effekterna som kommer med den nya rökgasreningen på fjärrvärmeverket Hantverkaren.

Hur kommer du som Sävsjöbo att märka detta? Ja, ett sätt är att vintertid titta på snön runt omkring värmeverket, som i fortsättningen kommer att vara vit. Det blir mindre stoft och partiklar i luften helt enkelt!

När vi eldar i fjärrvärmeverket bildas just partiklar och stoft, som, om vi inte tar hand om det, kommer ut i luften. Det finns krav och riktvärden som säger hur mycket som får släppas ut.

Klarar gränsen med god marginal

Vi har hela tiden klarat gränsen, säger Sigge Ahnstedt, projektledare på Affärsområde fjärrvärme, men vi vill förstås bli ännu bättre och med vår nya rökgasrening här på Hantverkaren kommer vi att ligga långt under riktvärdena.

Mätningar av utsläpp görs regelbundet och installationen av filtret har gett mycket goda resultat. Innan den nya rökgasreningen var på plats låg värdena för stoft på 87 mg per kubikmeter, nu har de gått ner till 3,4 mg. Riktvärdet är 100. Detta innebär att vi redan nu ligger långt före de skärpta krav som börjar gälla 2030.

Rökgasrening med elfilter

Det finns olika typer av filter för rening. Hantverkaren har fått ett elfilter, som är högeffektivt.

Reningen består av flera steg, där man enkelt kan förklara det med att de större partiklarna först fastnar i en multicyklon, ett slags centrifugalfilter. Därefter samlas de fina partiklarna upp genom statisk elektricitet i elfiltret. Det som samlas upp är ett fint stoft, som hamnar i en container. Stoftet tas sedan om hand på vår anläggning Flishult.

 Miljövänligt och driftsäkert

Värmeverket på Hantverkaren är ett ”extraverk” som sätts i drift vid riktigt kallt väder eller då den ordinarie pannan servas. På våra stora värmeverk, Stickan i Vetlanda och Bulten i Sävsjö, finns redan den här typen av reningsutrustning och vi har bra drifterfarenhet av dessa.

  Ja, vi kan vara stolta över Njudung Energis hållbarhetstänk då det kommer till fjärrvärme, säger Sigge Ahnstedt. Fjärrvärme är miljövänligt och driftsäkert.

I Sävsjö kommun värms 545 fastigheter upp med fjärrvärme. 2018 levererade vi 48 miljoner kWh (kilowatt-timmar) fjärrvärme till kunder i Sävsjö kommun.