Renhållningstaxan - vad får jag för pengarna?

5 april, 2019

Renhållningstaxan – vad får jag för pengarna?

Från och med 1 april förändrades renhållningstaxan i Sävsjö kommun. Taxan är ett politiskt beslut som tas av kommunfullmäktige. Du kan läsa mer om den nya taxan på njudung.se  Taxan för renhållning i Vetlanda kommun blev klar i början av 2019.

Vad får jag för pengarna?

När du betalar din renhållningstaxa får du många bra grejor. Ett sopkärl, som töms regelbundet, soppåsar att använda till ditt avfall, möjlighet att beställa hämtning av dina grovsopor och farligt avfall vid tomtgränsen och tillgång till att själv lämna ditt avfall på Flishults avfallsanläggning. Nu kan ju du som bor i Sävsjö kommun även se fram emot den nya sortergården i Vrigstad, vars service kommer att ingå i taxan.

I renhållningsavgiften ingår ju också att vi tar hand om ditt avfall; gör biogas och biogödsel av matavfallet som du slänger i den gröna påsen, jord av ditt trädgårdsavfall och vi energiåtervinner ditt restavfall i form av värme och el vid förbränning till exempel.

Kommunens renhållningsavgifter ska täcka utgifterna som kommer med den lagstadgade hanteringen av hushållsavfall, och ska därmed inte gå med varken förlust eller vinst.