Renovering av vattenledningar – ett ständigt pågående projekt

16 mars, 2018

Renovering av vattenledningar – ett ständigt pågående projekt

När spillvattenledningarna i marken åldras börjar betongen vittra och det finns risk för både in- och utläckage. Därför är det viktigt att vi regelbundet ser över ledningarna och renoverar eller byter ut det som behövs.

Vi arbetar hela tiden för att rusta upp vårt vattenledningsnät. Det är både spillvatten-, dagvatten och vattenledningar. Just nu pågår relining av spillvattenledningar. Och som i alla andra branscher håller sig också VA-branschen med fackord och specialtermer… Relining till exempel – vad betyder det? Jo, det är helt enkelt ett annat ord för att renovera ledningar. Man kan säga att man lägger ett nytt rör inuti det gamla, en metod som är betydligt billigare än att byta ut mot helt nya ledningar. Det går dessutom fortare än att behöva schakta och på det viset blir det mindre stökigt för invånarna. Ledningen får samma kvalitet som ett helt nytt rör.

Vi filmar våra ledningar

          Vi filmar våra ledningar kontinuerligt för att kolla skicket, säger Joakim Glaes, VA-ingenjör. Sedan har vi ett ramavtal med ett företag som sköter själva reliningen. De besiktar också ledningarna efteråt och detta dokumenteras med film.

Just nu arbetar vi med de ledningar som går mellan huvudledningen i gatan och fastighetens förbindelsepunkt vid tomtgränsen. För att fortsätta med våra fackuttryck kallas detta servis. Under fredagen gjorde arbetet med serviserna att det var lite svårframkomligt på Torngatan. Vi hoppas att du hade överseende med det.

Förutom Torngatan, där de gamla spillvattenledningarna är från 1945, har vi tidigare relinat ledningar i Bäckseda (till och med under Emån) och i Skede bland annat.