Spännande forskningsprojekt i fjärrvärmeverket

26 april, 2018

Spännande forskningsprojekt i fjärrvärmeverket

I dagarna pågår försök att elda slam i vårt värmeverk. Tillsammans med forskare från högskolan i Borås gör Njudung Energi tester för att i framtiden ha möjlighet att använda slam som bränsle. Återvinning av slam, ren aska och utvunnet fosfor är målet!

– Ambitionen har hela tiden, sedan värmeverket byggdes, varit att kunna elda slam, och nu är vi närmare än någonsin, säger avdelningschef Peter Nilsson. Planen är att vi ska kunna göra försök med vårt eget slam i mars nästa år. I försöket som pågår just nu eldar vi med slam från Mora

Inte bara att tuta och köra

Forskarteamet från Borås är på plats några dagar och testar bland annat olika blandningar av bränsle. Man blandar träflis och slam och effekten skiljer sig åt beroende på vätskehalten och hur stor andel slam man tillsätter. För att elda med slam krävs mycket kunskap och goda tekniska förutsättningar.

– Det är inte bara att ”tuta och köra”, säger docent Anita Pettersson, den som leder försöken. Olika bränslen och olika blandningar ger olika utfall. Vi tar också prov på bränsle och aska, som vi tar med tillbaka till Borås för att analysera i vårt laboratorium

Vetlanda är unikt

Slamförbränning är inte så vanligt, så Vetlanda är lite unikt.

– Jag tycker att ni ska vara väldigt stolta över er anläggning här, säger Anita Pettersson. Den är jättefin, har en teknik som är anpassad för slameldning och de här försöken visar goda resultat. Dessutom är alla medarbetare så engagerade och hjälpsamma, vilket är väldigt roligt.

Jakten på fosfor

Det finns ett nationellt mål att 40 procent av fosfor från avfallsslam ska återvinnas år 2020. Genom att förbränna slammet kan man nå upp till 90 procents återvinning. Ren aska är målet. Och det är drivkraften för Anita Pettersson och hennes forskningsteam.

– Fosfor används till gödsel för åkermark och är nödvändigt för att odla, berättar Anita. Om man sprider slammet direkt på åkrarna, vilket på många håll sker idag, finns det kvar tungmetaller och andra föroreningar som tas upp av växterna. Väljer man istället att elda slammet kan man rena det från farliga ämnen.

Att elda slam blir på så sätt en win-winsituation, där slammet från avloppsreningen kommer till nytta och dessutom kan restprodukterna från förbränningen användas.

Forskningsprojektet startade i höstas, då Anita Pettersson sökte upp Vetlanda för att samarbeta. I teamet ingår, förutom docent Anita Pettersson, även docent Lars-Erik Åmand, doktorand Andreas Nordin, Masterstudenten Saana elBashir och Fredrik Niklasson från företaget RISE. Projektet sträcker sig över två år.

Fjärrvärme är ett miljövänligt uppvärmningssätt, då nästan allt man eldar är förnyelsebart bränsle. Det genererar även väldigt lite utsläpp i form av stoft och partiklar.