Labbet stängt vecka 30   Läs mer

Tack för att du snöröjer för sophämtningen!

28 januari, 2019

Tack för att du snöröjer för sophämtningen!

Hej alla våra kunder!

Ja, se det snöar… För att underlätta för sopbilar och slambilar ber vi dig att snöröja. Det gäller både för sopkärl och för brunnar. Är det inte skottat eller plogat blir det svårt för bilarna att ta sig fram och för chaufförerna att utföra sitt arbete. Behövs det är vi tacksamma om du även sandar. Tack för att du hjälper till så att vi kan fortsätta ge en bra service!