Taxeförändringar 2019

30 oktober, 2018

Taxeförändringar 2019

Njudung Energis styrelser har beslutat föreslå förändringar för ett antal av bolagets taxor från och med den 1 januari 2019. Förändringarna berör elnät, VA, fjärrvärme och renhållning och ser lite olika ut för Vetlanda och Sävsjö. I tabellen längst ser du de föreslagna taxeändringarna och en uträkning på vad de kommer att innebära för en genomsnittlig villa.

Verksamhet Taxeförändring Vetlanda Taxeförändring Sävsjö Ungefärlig kostnadsökning för en genomsnittlig villakund i Vetlanda/kund med normalförbrukning Ungefärlig kostnadsökning för en genomsnittlig villakund i Sävsjö/kund med normalförbrukning
Elnät 8 % 10 % 198 kronor per år 333 kronor per år
VA 3 % 3 % 140 kronor per år 230 kronor per år
Fjärrvärme 0 % 3 % 437 kronor per år (beräknat på 15 000 kW)
Renhållning 0 % 10 % 141 kronor per år

Elnätsavgift

EON höjer 2019 den fasta delen av inmatningsabonnemanget med 12,1 procent. Detta innebär en ökad kostnad för elnätsbolaget i Vetlanda på cirka två miljoner 2019 och för elnätsbolaget i Sävsjö blir kostnadsökningen ungefär 1 miljon.

–  För att kompensera för kostnadsökningen har vi föreslagit en höjning av den fasta delen av nätavgiften med 8 respektive 10 procent. Den rörliga delen är oförändrad säger Torbjörn Eklund, elnätschef.

VA-taxa

Brukningsavgiften för vatten och avlopp föreslås höjas med 3 procent i såväl Vetlanda som Sävsjö. Anläggningsavgiften kommer att vara oförändrad.

–  Vi gör investeringar i ledningsnät och maskinell utrustning i våra reningsverk och vattenverk och har även ambitionen att utöka våra insatser i verksamheten, säger Marcus Tingvall, VA-chef. Våra framtida utmaningar kostar givetvis pengar, men ger samhället en trygg och mer hållbar verksamhet över tid.

Fjärrvärmeavgift

Fjärrvärmeavgiften kommer att höjas med 3 procent i Sävsjö och vara oförändrad i Vetlanda.

Peter Nilsson, fjärrvärmechef förklarar:

–  Vi behöver kompensera för att bränslet har blivit dyrare. Det uppstod en bristsituation av biobränsle i slutet av förra vintern och vi ser att biobränslepriserna har stigit kraftigt i förhållande till förra årets priser. I Vetlanda eldar vi returträ som har en lägre prisbild än rent biobränsle och därmed blir inte genomslaget lika kraftigt på bränslekostnaderna i Vetlanda.

Renhållningstaxan

Då det gäller renhållningstaxan kommer den att vara oförändrad för Vetlanda, medan den höjs 10 procent i Sävsjö.

En ökad kostnad för nedskräpning på kommunens ristippar är en anledning till höjningen.

–  Det är kostsamt att låta vår personal städa efter personer som inte kan låta bli att ställa grovsopor och annat avfall där det inte hör hemma, säger Carl Odelberg, chef för miljö och återvinning.

Njudung Energi håller på att titta på framtida lösningar för grovsopshanteringen i Sävsjö kommun. Senast taxan höjdes i Sävsjö kommun var 2015.

Mycket för pengarna

Njudung Energi levererar en rad tjänster som ”bara ska fungera”, så som vatten, avlopp, el och soptömning.

–  Det är aldrig önskvärt att göra det dyrare för våra kunder, säger Njudung Energis VD Ola Rosander, men jag hoppas att kunderna ser den goda service man får för pengarna. Det är så självklart att lampan ska lysa när man trycker på knappen, att det kommer vatten ur kranen och att soporna blir hämtade regelbundet och det är vårt jobb att se till att den goda servicen upprätthålls och blir ännu bättre.

Taxorna för renhållning och VA ska beslutas i Kommunfullmäktige i respektive kommun. Detta kommer att ske under hösten. När beslutet är taget kommer du att hitta de nya taxorna på njudung.se