Vad händer på Skyttemossen?

4 april, 2018

Vad händer på Skyttemossen?

Saneringen av Skyttemossen började under våren 2017 och om du passerar området nu, så här nästan ett år senare, kan du få intrycket av att det inte har hänt så mycket. Fast det är inte sant. Arbetet pågår hela tiden, även om inte allt som görs är synligt. En utdragen bidragsansökan är orsaken till dröjsmålet.

– Jo, arbetet pågår för fullt med saneringen av Skyttemossen. Det säger Robert Gass, projektledare för förorenad mark på Njudung Energi. Mycket av arbetet vi lägger ner just nu handlar om att komplettera vår bidragsansökan för att få pengar till projektet. Vi kan dock inte till exempel sätta igång med grävning och rivning, eftersom det bidrag som vi sökt inte betalas ut för fysiska åtgärder som är påbörjade

Rätt och komplett

Att sanera ett område kostar pengar. Därför togs beslut att söka ett statligt bidrag från Naturvårdsverket via Länsstyrelsen. Och det är just bidragsansökan som fördröjer det fysiska arbetet. Det finns många regler att ta hänsyn till.

– Vi vill ju att ansökan ska bli så rätt och komplett den bara kan, säger Robert Gass. Vi får ganska många nya frågor att besvara från Länsstyrelsen och de har även haft synpunkter på att vi ska utöka och förtäta provtagningsområdet bland annat. Att det blir så här utdraget är ju jobbigt såklart, men samtidigt vet vi att en fullständig ansökan ökar våra chanser att få bidraget från Naturvårdsverket, så vi hoppas att bakgrundsarbetet lönar sig även om det tar tid

Inte bara skrivbordsarbete

Det är dock inte bara skrivande och bearbetning av data på agendan, utan även praktiskt arbete. I början av året togs nya prover på några nya ställen. Provtagningen görs av ÅF.

– Det är ett krav från Länsstyrelsen att vi har en certifierad konsult som tar proverna, säger Robert Gass.

Det som finns i marken är bland annat oljerester och metaller. Dessutom finns det synligt skräp så som glas och plåt

Ny ansökan i april

En kompletterad ansökan kommer att skickas till Länsstyrelsen under april. Om Länsstyrelsen tycker att den är ok går den vidare till Naturvårdsverket som beslutar om det blir några pengar. Och om det blir ett nej?

– Ja, då får vi fundera på hur vi ska göra, säger kommunens mark- och exploateringschef P-O Högstedt. Det innebär ju en osäkerhet ekonomiskt och då kan det kanske bli frågan om att sanera ett mindre område än vad vi ursprungligen planerat. Men vi avvaktar beslutet från Naturvårdsverket och hoppas på ett positivt besked.

Projektet är ett samarbete mellan Vetlanda kommun och Njudung Energi och startade i maj 2017. Det är kommunen som är huvudman och den som står för själva bidragsansökan. Projektledarrollen och mycket av det praktiska arbetet ligger på Njudung Energi. Syftet är att sanera för att kunna bygga bostäder och förskola. Området har tidigare varit en torvmosse och därefter använts som soptipp för hushållsavfall och industrisopor.