Vårt labb – kvalitet och kompetens

3 juli, 2019

Vårt labb – kvalitet och kompetens

Att Njudung Energi sysslar med VA, avfall och el är säkert bekant, men visste du att vi också har ett laboratorium som jobbar såväl internt som externt? Hit kommer vattenprover från industrin, badhus, sjöar och egna brunnar. Dessutom analyserar vi vårt eget vatten från våra olika verksamheter.

–  Vi jobbar för att människor ska ha ett bra vatten, säger Marianne Andersson, laboratorieingenjör. Det är vårt viktigaste livsmedel.

Ackreditering

Vårt laboratorium är ackrediterat. Det innebär att våra duktiga medarbetare i labbet har erforderlig kompetens och att vi har ett kvalitetssystem som uppfyller ställda krav. Kraven ställs från Swedac, som är de som utfärdar ackrediteringen. Labbet har varit ackrediterat sedan 1993, men fick nu i vår en uppgradering.

–  Då kommer en bedömare från Swedac som granskar vårt arbete och ser så vi uppfyller de kraven som ställs, berättar Marianne Andersson, som är laboratorieingenjör. Man ska utföra proverna korrekt och vara opartisk.

Eget ansvar för brunnsvatten

Har du en egen brunn är du själv ansvarig för ditt vatten. Därför är det viktigt att du tar prover då och då. Livsmedelsverket rekommenderar regelbunden provtagning minst en gång per treårsperiod.

–  Man tänker att man bara ska ta prover när vattnet luktar eller smakar illa eller ser annorlunda ut, säger Marianne Andersson, men det finns problem med vattnet som är både lukt- och smaklösa, så vi hälsar dig välkommen till oss med ditt vatten. Hämta flaskor och instruktioner hos oss först.

Vi jobbar ständigt med kvalitet

Ackrediteringen gäller i 15 månader och därefter görs en ny bedömning.

–  Kvalitetsarbete är alltid en naturlig del i vårt jobb, säger Marianne Andersson. Du som kund ska känna dig trygg i att vi är duktiga på det vi gör och det är ju kvalitetsstämpeln, som en ackreditering innebär, ett bevis på.