Vi ber dig snöröja

1 mars, 2018

Vi ber dig snöröja

Ja, se det snöar…

Hej alla våra kunder! För att underlätta för sopbilar och slambilar ber vi dig att snöröja. Det gäller både för sopkärl och för brunnar. Är det inte skottat eller plogat blir det svårt för bilarna att ta sig fram och för chaufförerna att utföra sitt arbete. Behövs det är vi tacksamma om du även sandar. Tack för att du hjälper till så att vi kan fortsätta ge en bra service!