Vi söker efter felkopplade ledningar

10 oktober, 2018

Vi söker efter felkopplade ledningar

Nu kommer Njudung Energi till Holsby. Vi ser att det rinner mer vatten i våra ledningar än vad det borde och vi ska ta reda på var vattnet kommer ifrån. Startskottet för arbetet går nu i oktober.

Våra reningsverk i kommunen får ta emot stora mängder vatten. Vi kan se att det är mer vatten än det som normalt kommer från toaletter, bad, dusch, disk och tvätt och nu vill vi undersöka var vattnet kommer ifrån. Marcus Tingvall, VA-chef har redan en del av svaret:

– Vi kommer att hitta ledningar i marken, där det läcker in vatten och som vi själva på Njudung Energi behöver åtgärda, men vi vet också att det finns många fastigheter runt om i kommunen, som har felkopplade ledningar, säger han. Det innebär att till exempel regnvatten och dräneringsvatten, som ska rinna ner i dagvattenbrunnar, istället hamnar i de ledningar som går till reningsverket. Nu behöver vi också lokalisera vilka de här fastigheterna är. Det här kommer innebära arbete både för oss på Njudung Energi och för enskilda fastighetsägare.

Kostsam rening

Att så mycket vatten kommer till reningsverket är både onödigt och dyrt och bryter mot de föreskrifter som finns. Som fastighetsägare är du skyldig att se till att det dagvatten som kommer från din fastighet tas om hand på lämpligt sätt och inte rinner i ledningar avsedda för det vatten som kräver rening, en process som är avancerad och kostsam. Och som ledningsägare ska förstås Njudung Energi se till att ledningsnätet fungerar som det ska.

Hur hittar man en felkopplad ledning?

Det finns flera metoder att lokalisera de felkopplade ledningarna. Man kan till exempel färga vatten i husets stuprör för att kunna följa dess väg i ledningarna. Man kan också filma ledningarna med speciella kameror. Njudung Energi kommer att använda båda metoderna.

– Detta kommer att kräva att vi går in på Holsbybornas tomter, säger Marcus Tingvall.  Alla fastighetsägare i Holsby har fått information och vi hoppas att vi inte skapar olägenhet för någon.

–  Att vi tar tag i det här problemet nu skapar hållbarhet för framtiden, fortsätter Marcus Tingvall. Det är inte rimligt att låta dagvatten gå till kostnadskrävande rening, så det är viktigt att vi har ett gott samarbete i den här frågan.