Labbet stängt vecka 30   Läs mer

Vi växer!

30 augusti, 2018

Vi växer!

Nu bygger vi på Njudung Energi ut våra lokaler på Upplandavägen i Vetlanda och skapar därmed en ännu bättre arbetsmiljö för våra medarbetare. Tillbyggnation av nya lokaler görs på baksidan av kontoret och binder ihop våra flygelbyggnader för att få en mer sammanhållande känsla.

Vi har successivt vuxit ur våra lokaler och varit trångbodda de senaste åren. I och med tillbyggnationen kan vi samordna våra verksamheter bättre och medarbetare som jobbar mycket tillsammans kan nu få kontor i närheten av varandra.

Planering och projektering har pågått sedan november 2017 och det är roligt att bygget äntligen är igång, säger Emeli Olaison, utvecklingsledare på Njudung Energi.

Alla verksamheter har varit med

En intern byggrupp med representanter från samtliga verksamheter har deltagit i arbetet med framtagande av ritningar och kommit med goda idéer.

– Byggruppen har behandlat allt från kökets utformning till utemiljön, säger Emeli Olaison. Det känns viktigt att alla verksamheter är med och formar vår nya arbetsplats.

Nya kontor och samlingsrum

Tillbyggnaden kommer att innehålla 20 nya kontorsrum och en ny köks- och samlingsrumsdel. Det sistnämnda är något som saknats.

– Vi är över 100 medarbetare och ibland har vi behov att samlas alla på en och samma gång. De nya lokalerna kommer ge oss bättre förutsättningar till detta, säger Emeli Olaison.

Generalentreprenör för bygget är Brantås Bygg AB.