Om Njudung Energi

Nyheter

10 augusti, 2017

Inget köp av aktier i Sävsjö Biogas AB

Njudung Energi har haft mycket långt gående planer på att köpa 90,5% av aktierna i Sävsjö Biogas AB av Göteborg Energi och parterna har varit principiellt överens om villkoren för en aktieöverlåtelse. Det står nu klart att Vrigstad Fjärrvärme AB, som äger resterande del av aktierna i... Läs mer

18 juli, 2017

Sortera och spara pengar

För att ta reda på hur bra eller dåliga vi är på att sortera våra hushållssopor i kommunen har en plockanalys enligt Avfall Sveriges riktlinjer utförts. Projektet omfattade sex olika kommuner som ingår i ett avfallssamarbete, Vetlanda, Eksjö, Sävsjö, Uppvidinge, Aneby och... Läs mer

12 juli, 2017

Nytt tillstånd för Flishults Avfallsanläggning

Njudung Energi har erhållit ett nytt miljötillstånd för verksamheten ute på Flishults Avfallsanläggning. Anläggningen har tidigare haft flera olika miljötillstånd var av det äldsta är från 1996. Miljökraven har sedan dess ökat, samtidigt som det varit eftersträvansvärt att få... Läs mer

6 juli, 2017

Ny fjärrvärmeledning i Sävsjö i höst

För att ytterligare förstärka leveransen av fjärrvärme i Sävsjös centrala delar kommer en ny ledning att byggas mellan Lundbergs plan och Odengatan intill Sävsjö Trähus. Arbetet påbörjas i början av augusti och beräknas pågå fram till slutet av oktober. Entreprenörer är Holst... Läs mer

4 juli, 2017

Miljön i fokus

  Sedan den 13 maj är solcellsanläggningen på plats och igång på fjärrvärmeanläggningen Bulten i Sävsjö. Den totalt 299 kvadratmeter stora anläggningen beräknas ha en årsproduktionen på 44 000 kWh och drygt 26 000 kg koldioxidutsläpp/år ska kunna undvikas. Du... Läs mer

16 juni, 2017

Elmarknaden just nu

Rörliga priser Det rörliga priset har legat på en jämn nivå under senaste månaderna. Vind och temperatur har orsakat en del korta prissvängningar. Läget på elmarknaden speglas ganska väl av priskurvan för det rörliga spotpriset (elområde Stockholm). Fasta... Läs mer

15 juni, 2017

Nu bygger vi fiber till Ekenässjön

Nu är det dags att bygga fiber till Ekenässjön och i dagarna landar avtalspaket i brevlådorna. Välkommen på informationsmöte i Ekenässjöns Missionskyrka tisdagen 20 juni kl. 19:00.  Vid informationsmötet har du möjlighet att få svar på dina frågor och... Läs mer

31 maj, 2017

Energiskatten höjs 1 juli

Som en del i Energiöverenskommelsen har Riksdagen beslutat att höja energiskatten för el till hushåll och tjänsteföretag med 3,75 öre/kWh (3 öre/kWh exklusive moms). Energiskatten på el är idag 29,5 öre/kWh exklusive moms (36,88 öre/kWh inklusive moms). Från och med den 1 juli 2017... Läs mer

19 maj, 2017

Boxer klar som tjänsteleverantör i Njudung Energis öppna Stadsnät

Boxer är nu tjänsteleverantör i Njudung Energis öppna Stadsnät.  ”Vi på Boxer vill att bredbandstjänsten ska vara enkel, pålitlig och passa de olika behov som användarna har, precis som vår tv-tjänst. -Vi kallar det för frihet med fiber och tv. Jag hoppas att kunderna kommer att... Läs mer