Om Njudung Energi

Nyheter

4 oktober, 2017

Få din faktura från Njudung Energi via Kivra

Från och med 1 november i år kan du få din faktura från Njudung Energi direkt till den digitala brevlådan, Kivra. I Kivra får du automatiskt post från anslutna avsändare som du själv godkänt. När du får din faktura från Njudung Energi skickas en avisering via e-post, varpå du kan... Läs mer

11 september, 2017

Flagghissning för alla människors lika värde

Under vecka 37 hissar Njudung Energi flaggor i regnbågens färger då Vetlanda Kommun arrangerar Regnbågsveckan. Tolerans, samt alla människors lika värde och rätt till kärlek är ledorden. De här ledorden står Njudung Energi bakom och eftersträvar att vara en organisation som... Läs mer

8 september, 2017

Utveckling av laddinfrastruktur i Sävsjö och Vetlanda kommuner

Genom en gemensam satsning mellan Njudung Energi och Sävsjö kommun, tillsammans med bidrag från Klimatklivet och Naturvårdsverket, kommer nu en investering i laddstolpar att ske i Sävsjö och Vetlanda kommuner. Stödet från Klimatklivet landade på knappt 163 000 i Sävsjö kommun och drygt... Läs mer

30 augusti, 2017

Kundundersökning om avfallshantering

I dagarna kommer en kundundersökning som berör avfallshantering, att landa hos ett slumpmässigt urval av våra kunder i Sävsjö- och Vetlanda Kommun. Undersökningen görs för att få reda på kundernas önskemål och vi är tacksamma om ni besvarar enkäten för att vi ska kunna... Läs mer

10 augusti, 2017

Inget köp av aktier i Sävsjö Biogas AB

Njudung Energi har haft mycket långt gående planer på att köpa 90,5% av aktierna i Sävsjö Biogas AB av Göteborg Energi och parterna har varit principiellt överens om villkoren för en aktieöverlåtelse. Det står nu klart att Vrigstad Fjärrvärme AB, som äger resterande del av aktierna i... Läs mer

18 juli, 2017

Sortera och spara pengar

För att ta reda på hur bra eller dåliga vi är på att sortera våra hushållssopor i kommunen har en plockanalys enligt Avfall Sveriges riktlinjer utförts. Projektet omfattade sex olika kommuner som ingår i ett avfallssamarbete, Vetlanda, Eksjö, Sävsjö, Uppvidinge, Aneby och... Läs mer

12 juli, 2017

Nytt tillstånd för Flishults Avfallsanläggning

Njudung Energi har erhållit ett nytt miljötillstånd för verksamheten ute på Flishults Avfallsanläggning. Anläggningen har tidigare haft flera olika miljötillstånd var av det äldsta är från 1996. Miljökraven har sedan dess ökat, samtidigt som det varit eftersträvansvärt att få... Läs mer

6 juli, 2017

Ny fjärrvärmeledning i Sävsjö i höst

För att ytterligare förstärka leveransen av fjärrvärme i Sävsjös centrala delar kommer en ny ledning att byggas mellan Lundbergs plan och Odengatan intill Sävsjö Trähus. Arbetet påbörjas i början av augusti och beräknas pågå fram till slutet av oktober. Entreprenörer är Holst... Läs mer

4 juli, 2017

Miljön i fokus

  Sedan den 13 maj är solcellsanläggningen på plats och igång på fjärrvärmeanläggningen Bulten i Sävsjö. Den totalt 299 kvadratmeter stora anläggningen beräknas ha en årsproduktionen på 44 000 kWh och drygt 26 000 kg koldioxidutsläpp/år ska kunna undvikas. Du... Läs mer

16 juni, 2017

Elmarknaden just nu

Rörliga priser Det rörliga priset har legat på en jämn nivå under senaste månaderna. Vind och temperatur har orsakat en del korta prissvängningar. Läget på elmarknaden speglas ganska väl av priskurvan för det rörliga spotpriset (elområde Stockholm). Fasta... Läs mer