Om Njudung Energi

16 november, 2017

Taxeförändringar 2018

Njudung Energis styrelser har beslutat att förändra ett antal av bolagets taxor fr.o.m. 1 januari 2018. Förutom elnätsavgiften som kommer att förändras, är det endast fjärrvärmetaxan och en mindre förändring på VA som föreslås, utöver dessa är det oförändrade taxor i vår övriga verksamhet. Renhållningsavgifter, bredbandsavgifter, brukningsavgifter på vatten och avlopp samt fjärrvärmetaxan i Sävsjö kommer att förbli oförändrade. Nedan följer information om de pris- och taxeförändringar som är aktuella inom våra verksamhetsområden.

I Vetlanda och Sävsjö kommer elnätsavgiften att höjas och detta beror på kostnadsökningar för överliggande nät. För att kunna kompensera för denna kostnadsökning behöver Njudung Energi höja den fasta delen av nätavgiften med 10 % i Vetlanda och 13 % i Sävsjö. För en genomsnittlig villakund kommer detta innebära en årlig kostnadsökning på 226kr/år i Vetlanda samt 384kr/år i Sävsjö.

Styrelsen har beslutat föreslå en höjning på fjärrvärmeavgiften på 2 % för kommunfullmäktige i Vetlanda. Taxehöjningen utförs främst för att långsiktigt säkerställa en hög leveranssäkerhet. För en genomsnittlig villakund kommer prisjusteringen i fjärrvärmetaxan innebära en kostnadsökning på 349kr/år.

Styrelsen har även beslutat att föreslå en förändring av anläggningsavgiften, dvs anslutningsavgiften i VA-taxan för kommunfullmäktige i Sävsjö. Avgiften i Sävsjö blir efter förändringen lika som i Vetlandas VA-taxa. Föreslagen förändring innebär att tomtstorlekens inverkan på anslutningsavgiften förändras, men påverkar inte den totala anslutningsavgiften i någon större grad.

I samband med att de aktuella taxeförändringarna beslutas kommer samtliga  nya taxor i sin helhet att finnas på Njudung Energis hemsida.