Om Njudung Energi

8 september, 2017

Utveckling av laddinfrastruktur i Sävsjö och Vetlanda kommuner

Genom en gemensam satsning mellan Njudung Energi och Sävsjö kommun, tillsammans med bidrag från Klimatklivet och Naturvårdsverket, kommer nu en investering i laddstolpar att ske i Sävsjö och Vetlanda kommuner. Stödet från Klimatklivet landade på knappt 163 000 i Sävsjö kommun och drygt 279 000 kr i Vetlanda kommun. Totalt kommer 19 stycken laddstolpar att placeras ut i grannkommunerna, 7 stycken i Sävsjö och 12 stycken i Vetlanda.

timthumb

Laddstolparna i Sävsjö kommun uppförs i ett samarbete mellan Njudung Energi och Sävsjö kommun och är en del i organisationernas miljösatsning för ett grönare samhälle och ett led i kommunens visions och utvecklingsstrategi. Genom att bygga ut laddstolpar i alla tätorter ökar möjligheten för pendling med miljöfordon på el.

I Sävsjö tätort kommer det att finnas totalt fyra laddstolpar och Vrigstad, Stockaryd och Rörvik får en vardera. Laddstolparna i Sävsjö kommun kommer placeras ut enligt följande lista:

 1. Sävsjö tätort, Sävebos parkering i anslutning till Köpmannagatan
 2. Sävsjö tätort, Kommunalhusets parkering
 3. Sävsjö tätort, Familjebadets parkering
 4. Sävsjö tätort, Njudung Energis personal- och besöksparkering i södra industriområdet
 5. Vrigstad, Parkering Vrigstad Värdshus
 6. Stockaryd, Parkeringen i anslutning till äldreboendet Södergårdens
 7. Rörvik, Parkeringen i anslutning till äldreboendet Träffpunktens parkering

I Vetlanda kommun blir det sex laddstolpar i Vetlanda tätort och varsin i Korsberga, Ramkvilla, Kvillsfors, Ekenässjön, Myresjö och Landsbro. Placeringen sker enligt följande lista:

 1. Vetlanda tätort, Njudung Energis personal- och besöksparkering
 2. Vetlanda tätort, Bangårdsgatan
 3. Vetlanda tätort, ISCAR Arena
 4. Vetlanda tätort, i anslutning till Vetlanda Museum
 5. Vetlanda tätort, Parkeringen Gladan
 6. Vetlanda tätort, Sapa Arena
 7. Korsberga, torget
 8. Ramkvilla, i anslutning till skola
 9. Kvillsfors, i anslutning till skola och sporthall
 10. Ekenässjön, centrumparkeringen
 11. Myresjö, i anslutning till badhus
 12. Landsbro, i anslutning till skola och ishall

Mer info kring exakta placeringsställen kommer när invigningen närmar sig.

Systemet som kommer användas vid stolparna heter Incharge och är framtaget av Vattenfall. Alla elbilar på marknaden med ett europeiskt uttag kommer kunna ladda på stationerna som kommer ha två laddpunkter. Du som använder laddstolpen kommer, på ett smidigt vis, betala per kWh genom kort, tagg eller app. Målet är att projektet ska vara klart och redo att invigas till årsskiftet.