Vatten & avlopp

Ditt, mitt och vårt vatten

Vårt vatten

Ett bra dricksvatten är en av våra viktigaste naturtillgångar.  Allt liv på jorden är beroende av vatten, det är en förutsättning för att livet ska fungera. De flesta av våra kunder får sitt vatten från våra kommunala vattenverk, medan andra får sitt vatten från egna brunnar. Rent vatten är för många av oss en självklar och naturlig del av vardagen, men vi behöver också lära oss att spara på vattnet. Vi måste tillsammans värna om vattnet. Vårt vatten.

 

14693966_1114256538652350_7896964274742886400_n1

Njudung Energi levererar högklassigt vatten till hushållen i Vetlanda och Sävsjö kommun. Njudung Energis vattenledningsnät med tillhörande anläggningar håller hög standard där våra kunder kan  känna trygghet.

Samrådsunderlag Flytt Råvattenuttag

Samrådsunderlag
Njudung Energi bjuder in till samråd, enligt 6 kap, 4 § miljöbalken, om planerad flytt av råvattenuttag för kommunal dricksvattenförsörjning. Uttaget behöver flyttas för att kunna säkerställa en jämnare produktion av dricksvatten till kommunens invånare.

Vad är ett samråd?
Samrådet syftar till att ge information. Under samrådstiden ges berörda fastighetsägare, myndigheter kommun, länsstyrelse och andra intresseorganisationer samt allmänheten möjlighet att lämna synpunkter på planerad åtgärd.

I samrådsunderlaget presenterar vi föreslagen sträckning av vattenledningen samt redogör översiktligt för dess påverkan på området.

En samrådsinbjudan har skickats till dem som har en fastighet som berörs av planerad åtgärd för den nya ledningssträckningen. Den skickas även till företag, föreningar och andra organisationer som är särskilt berörda.

Välkommen på öppet hus vecka 25 och 26
Under vecka 25 och 26 (19–30 juni), har du möjlighet att ta del av samrådsunderlaget på Vetlanda Bibliotek. Den 29 juni mellan 15 och 18 kommer det finnas representanter från Norconsult AB och Njudung Energi på plats för att svara på frågor angående projektet. Besöksadress är Biblioteksgatan 5, 574 80 Vetlanda.

Hur lämnar jag synpunkter?
Vi behöver dina synpunkter skriftligt via e-post eller brev senast den 14 juli 2017 till anna.dahlin@norconsult.com märk e-posten med ”Vetlanda” i ämnesraden. Skickar du brev är adressen Norconsult AB, att: Anna Dahlin, Storgatan 42, 352 32 Växjö.

Vid frågor om projektet är du även välkommen att kontakta Anna Dahlin på
010- 141 84 58 eller anna.dahlin@norconsult.com

Vattenmätarställning

Är det dags att lämna mätarställning för din vattenmätare?

Lämna vattenmätarställning