Vatten & avlopp

Ditt, mitt och vårt vatten

Vårt vatten

Ett bra dricksvatten är en av våra viktigaste naturtillgångar.  Allt liv på jorden är beroende av vatten, det är en förutsättning för att livet ska fungera. De flesta av våra kunder får sitt vatten från våra kommunala vattenverk, medan andra får sitt vatten från egna brunnar. Rent vatten är för många av oss en självklar och naturlig del av vardagen, men vi behöver också lära oss att spara på vattnet. Vi måste tillsammans värna om vattnet. Vårt vatten.

 

14693966_1114256538652350_7896964274742886400_n1

Njudung Energi levererar högklassigt vatten till hushållen i Vetlanda och Sävsjö kommun. Njudung Energis vattenledningsnät med tillhörande anläggningar håller hög standard där våra kunder kan  känna trygghet.

Vattenmätarställning

Är det dags att lämna mätarställning för din vattenmätare?

Lämna vattenmätarställning