Vatten & avlopp

Ditt, mitt och vårt vatten

Laboratorium

Njudung Energis laboratorium är ackrediterat och godkänt för att göra analyser av miljö, avlopp och dricksvatten. Vår personal har behörighet för provtagning och utsläppskontroll. I första hand arbetar vi med att kontrollera kommunens vatten- och avloppsreningsverk.
På uppdrag av Emåförbundet utför vi analyser i hela Emåns avrinningsområde.

Vi utför även utsläpps- och driftskontroller på industriellt avloppsvatten åt företag och industrier.

Har du en egen brunn kan du också få ditt vatten analyserat. Har du frågor kring vattenkvalitén i din privata brunn, fiskdamm eller annat vatten är du välkommen att kontakta laboratoriet. Där får du professionell hjälp att välja de analyser som du behöver.

Laboratoriet är säkrast bemannat
vardagar mellan kl. 08.00 – 15.00.
Lunchstängt kl. 12.00-13.00

För att komma i kontakt med laboratoriet ring Kundservice på telefonnummer  0383-76 38 00