Kundservice stängt från klockan 12, torsdag   Läs mer

Vatten & avlopp

Ditt, mitt och vårt vatten

Taxor

Kostnaderna för vatten och avlopp delas upp i två delar, en anläggningsavgift och en brukningsavgift. Tabellerna nedan visar exempel på de vanligaste taxorna gällande 2018.

Anläggningsavgift Vetlanda

Anläggningsavgiften bekostar Njudung Energis vatten- och avloppsledningar fram till förbindelsepunkten. Denna avgift är en engångsavgift.

Nedan följer exempel på kostnad för en normalvilla med en tomt på 950 kvadratmeter.

Avgift Pris i kronor inklusive moms
Framdragning av servis 55 000
Upprättande av förbindelsepunkt 30 000
Avgift för tomtyta (950 x 22) 20 900
Lägenhetsavgift 35 000
Summa 140 900
Brukningsavgift Vetlanda

Brukningsavgiften bekostar Njudung Energis tjänster, vattenproduktion och distribution samt bortföringen och omhändertagandet av avloppsvattnet. Brukningsavgiften för 1 kubikmeter vatten är 21,54 kronor inklusive moms och innefattar 8,71 kronor per kubikmeter för dricksvattnet och 12,83 kronor per kubikmeter för avloppshanteringen.

Exempel på kostnad per år för ett hushåll med en förbrukning på 150 kubikmeter.

Avgifter Pris i kronor, inkl. moms

Fast avgift per mätställe och år för mätarstorlek Qmax 5 kubikmeter

398

Avgift per kubikmeter vatten (150×21,54)

3 231
Avgift per år och lägenhet 1 442
Summa 5 071

Anläggningsavgift Sävsjö

Anläggningsavgiften bekostar Njudung Energis vatten- och avloppsledningar samt dagvattenledningar fram till förbindelsepunkten. Denna avgift är en engångsavgift.

Nedan följer exempel på kostnad för en normalvilla med en tomt på 950 kvadratmeter.

Avgift Pris i kronor inklusive moms
Framdragning av servis 55 000
Upprättande av förbindelsepunkt 30 000
Avgift för tomtyta (950 x 22) 20 900
Lägenhetsavgift 35 000
Summa 140 900

Brukningsavgift Sävsjö

Brukningsavgiften bekostar Sävsjö kommuns VA-enhetens tjänster, vattenproduktion och distribution samt bortföring och omhändertagande av avloppsvattnet.

Exempel på kostnad per år för ett hushåll med en förbrukning på 150 kubikmeter.

Avgiftstyp Pris i kronor inklusive moms
Fast kostnad per år och mätställe 2 440
Avgift per kubikmeter vatten (150 x 29,42) 4 413
Avgift per år och lägenhet 987
Summa 7 840