Aktivering av HAN-port

Aktivering av HAN-port

En funktion som kommer med den nya mätaren är att du som kund kan ansluta dig med egen teknisk utrustning för att ta del av mätvärdena i nära realtid. Du får mer information om din elanvändning och du kan även använda mätaren till dina smarta hem-funktioner.
För att du ska kunna ansluta din utrustning till porten behövs en kundmodul (även kallad HAN/P1-modul). Modulen finns tillgänglig för köp på elektronikmarknaden och monteras av dig som kund i den inbyggda HAN-porten.

Modulen installeras under luckan på övre delen av elmätaren. Klipp den övre plomberingen på luckan, inte den som sitter på knappen under skärmen.

Gränssnitt 
Du kan välja att köra antingen HAN-NVE gränssnitt för RJ45-modul eller HAN-P1 gränssnitt för RJ12-modul i din mätare. Gränssnittet aktiveras av Njudung Energi vid begäran.

Ansvar
Njudung Energi och Kamstrup ansvarar endast för att elmätaren och att gränssnittet är aktiverat. Alltså tillhandahåller vi inte support för den utrustning ni väljer att koppla in till elmätaren.

Aktivering 
Du beställer aktivering och av kundmodulen genom att fylla i formuläret för aktivering. 

Den plomberingen du som kund ska klippa är den övre, markerade.