Allmän information

Allmän information

Njudung Energi VA-verksamhet har i  uppdrag att tillhandahålla ett rent dricksvatten och rena avloppsvatten inom våra verksamhetsområden för dricks-,spill- eller dagvatten i Vetlanda och Sävsjö kommun, både nu och för framtida generationer.  

Vi levererar årligen cirka 2,5 miljoner kubikmeter kommunalt dricksvatten till omkring 10 200 kunder i Vetlanda och Sävsjö. För att detta ska vara möjligt ansvarar vi för skydd och funktion av 22 vattentäkter, samt drift och underhåll av ett 35 mil långt ledningsnät för dricksvatten.

Vi har flera vattenverk och avloppsreningsverk. I vårt affärsområde VA ingår också vårt ackrediterade laboratorium, som provtar och analyserar vattenprover för internt bruk, men också för externa kunder. Affärsområde VA driver vattenförsörjningsprojekt i Vetlanda och Sävsjö kommuner.

I de olika flikarna nedan kan ni ta del av mer information gällande dricks-, spill- och dagvatten, samt ledningsnäten i kommunerna.