Batterier och flextjänster

Batterier och flextjänster

Batteri för att lagra el, hur funkar det? Tillhör du dem som har ett batteri för lagring kan du antingen välja att själv använda batteriet för att ha möjlighet att påverka din elförbrukning eller kan du välja att nyttja så kallade flextjänster. Här nedan berättar vi om de olika alternativen. 

Flextjänster 

Från och med 1 november är Njudung Energi kompatibla med CheckWatt vilket innebär att du som elhandelskund kan koppla upp dig mot deras tjänster samtidigt som du fortsatt kan köpa den el du använder från ditt lokala energibolag. Allt fler privatpersoner väljer att investera i batterilager hemma i syftet att sälja sin kapacitet för att balansera frekvensen i elnätet, så kallad FCR-D).

Intresset med batterilager och möjligheten att nyttja sitt batteri har ökat och när det gäller frekvensreglering har vi på Njudung Energi den senaste tiden fått flertalet förfrågningar gällande denna tjänst. CheckWatt är en teknikpartner som har kommit långt när det gäller att erbjuda frekvensreglering gentemot Svenska Kraftnät och därför finns det en lösning där våra elhandelskunder kan ansluta sig till deras tjänster. 

För att nyttja dessa tjänster behöver du som har ett batterilager hemma, eller planerar att installera ett, CheckWatts styrutrustning. Den beställer du och får installerad från någon av CheckWatts partners. Vid installationen meddelar du att du köper din el från Njudung Energi. Vidare information kommer du få från din installatör och ersättningen för att du bidrar till att balansera frekvensen i elnätet (FCR-D) kommer betalas ut direkt från CheckWatt. 

På CheckWatts hemsida och hos Svenska Kraftnät kan du läsa mer om just frekvensreglering och hur detta fungerar för dig som är intresserad av att investera i batterilager med syfte att upplåta det för frekvensreglering. 

Hemmabatteri, nyttja ditt batteri på egen hand

Om du väljer att inte använda dig av flextjänster kan du istället välja att nyttja ditt batteri på egen hand, och du kan använda det till flera olika saker. För att själv kunna kapa topparna av din elförbrukning kan du kan se till att ladda ditt batteri när elen är billig och sedan när elen är dyrare kan du istället använda batteriet för att ta el från nätet. Du som har en solcellsanläggning kan till exempel använda ett batterilager för att öka din egenkonsumtion, vilket kan spara energiskatt och moms för privatpersoner. Ett batterilager kan också fungera som en reserv om ett strömavbrott skulle inträffa.