Inställda sophämtningsturer   Läs mer
  Planerat elavbrott Tallåsen, Sävsjö   Läs mer
  Fjärrvärmearbete på Floragatan   Läs mer

Bredband

Uppkopplad för framtiden

Frågor och svar

Här hittar du de vanligaste frågorna och svaren om bredband, tjänster och hur du ansluter dig.

Anslutning

Gå in på vår hemsida njudung.se. Klicka på fliken bredband och vidare på fliken anslut dig. På denna sida ser du vilka områden i kommunen som är färdigutbyggda, vilka vi håller på att bygga till just nu samt övriga intresseanmälningar. Klicka på övriga intresseanmälningar och sedan knappen ” jag vill bli ansluten”. Tryck där och fyll i dina uppgifter. När detta är gjort kommer det ett mail till oss med din intresseanmälan.
Det kan ta upp till 10 dagar innan vi återkopplar till dig. Vi berättar då hur möjligheterna för en anslutning ser ut för just din fastighet. Pris och leveranstid beror på vart din fastighet ligger och hur väl utbyggt med fiber det är i området, det finns därför inget generellt svar för detta. Att göra en intresseanmälan på vår hemsida är ej bindande!

Fastighetsägaren, bostadsrättsföreningen, villasamfälligheten eller villaägaren betalar en fast engångsavgift för anslutning till Stadsnätet, därefter tillkommer en månadskostnad f n 80kr/mån för privatperson och f n 100 kr/mån för företag.

Hushåll och företag betalar tjänsteleverantörerna för de tjänster de väljer i nätet.

Njudung Energi har valt att inte använda möjligheten till ROT-avdrag eftersom det administrativa arbetet för att specificera arbetstiden för varje anslutning skulle kosta mer än att tillämpa ROT-avdraget.

Skulle vi använda ROT-avdraget skulle det i praktiken innebära att vi måste höja anslutningsavgiften för att täcka kostnaderna för administrationen.

Internet

Om du väljer samma leverantör i Stadsnätet är det enkelt. De har i regel ingen uppsägningstid eller kostnad för att byta från ADSL till Stadsnät. Kontakta leverantören och berätta att du vill byta så får du besked om när du kan börja använda Stadsnätet istället.

Om du byter till annan leverantör så måste du säga upp ditt nuvarande abonnemang och beställa ett nytt via Stadsnätet (se Beställ tjänst). Se till att du har god marginal mellan uppsägningstid och aktivering av tjänsten i Stadsnätet.

Det innebär att datatrafiken kan strömma med 10 Mbit/s i båda riktningarna, det vill säga både nedströms och uppströms, både när du laddar ner data som när du sänder data. Det kallas ofta för full duplex eller symmetrisk överföring.

ADSL, kabelmodem och annan teknik som nyttjar kopparnätet erbjuder normalt inte samma hastighet åt båda hållen. Har du en 24 Mbit/s anslutning har den hög nedladdningskapacitet men kan bara skicka med 1-2 Mbit/s. Data över kopparledningar är oftast assymetrisk.

Kampanjerbjudande, Tätort

Det är de intresseområden där det finns flest tänkbara kunder som kallas fokusområden och där pågår aktiv projektering eller grävning. Nya fokusområden tillkommer efter hand utbyggnaden sker.

Det är mängden av intresse och beställningar i respektive område som till stor del styr vilka som kommer först. Se hela vår utbyggnadsplan 2016-2019 som finns under dokument.

Information om fiberprojekten kommer genom att Njudung Energi bjuder in till informationsträffar till respektive aktuellt område. Kunderna får även var och en ett personligt besök av våra byggtekniska samordnare där man gemensamt går igenom den bästa grävsträckan samt placering av fiberboxen.

Fram till att första spadtaget tas i respektive område eller ett slutdatum satts för området går det att lämna beställning till kampanjpriset 7 500 kronor inklusive moms. Efterbeställningar tas emot men då till det ordinarie priset som är från 15 000 kronor.

När anslutningen är klar att använda.

Nej, då detta är ett kampanjpris kan vi inte acceptera sådana lösningar.

Månadskostnaden för driften är f n  80 kronor/månad för privatperson och f n  100 kronor/månad för företag. Summan faktureras så snart kunden har börjat använda sina tjänster från tjänsteleverantören. Normalt så samfaktureras avgiften tillsammans med andra tjänster som köps från Njudung Energi.

Projektören gör en grävplan med sträckor som ska grävas. En fräsmaskin avlägsnar asfalt där man ska gräva. Vid det efterföljande grävarbetet förläggs rör och kopplingsbrunnar placeras ut. I så stor utsträckning som möjligt grävs det i grönytor men ofta läggs grävstråken på gatumark. Var grävning som sker på tomtmark bestäms i samråd med kunden och så stor hänsyn som möjligt tas till plattsättningar, rabatter och häckar. I samråd bestäms även vart i huset kabeln ska gå in. Den ansluts oftast direkt innanför yttervägg.

En tjänsteleverantör säljer internet, TV, telefoni och annat direkt till kunden. Leveransen sker genom Njudung Energis fiberkabel. Man beställer själv sin tjänst från vår hemsida eller direkt från tjänsteleverantören. Man kan ha flera leverantörer, till exempel internet från en och tv från en annan. Det finns ett brett urval av tjänsteleverantörer i Njudung Energis nät och man kan byta leverantör om man mot förmodan inte skull vara nöjd.

Kunden kan dra in fiber i sin fastighet utan att omedelbart köpa någon tjänst.

Intresseanmälan kvarstår och den nya ägaren behöver inte anmäla igen. När det blir aktuellt att ansluta tas kontakt med den nye ägaren för bekräftelse om beställning. Den tidigare ägaren kan göra en ny intresseanmälan på sin nya adress.

Kunden har rätt att ångra sig fram till dess att grävning påbörjats i det egna området.

Det kommer flera tjänsteleverantörer och allt tyder på att det blir både bättre priser och fler uppgraderade tjänster som erbjuds.

Kunden anmäler alltid fel till tjänsteleverantören.

Om det öppna stadsnätet

Det innebär öppenhet, valfrihet och mångfald. Det råder valfrihet att ansluta sig till nätet, valfrihet för leverantörer att erbjuda sina tjänster och valfrihet för varje användare att köpa de tjänster som passar – vi kallar det valfrihetens bredband! Detta innebär fri konkurrens vilket leder till bättre kvalitet och lägre priser.  I slutna nät bestämmer nätleverantören vad du ska få tillgång till. Vårt nät är ett öppet nät, här är det du som bestämmer.

Den största skillnaden är vi är ensamma om att bygga en öppen lokal mötes- och marknadsplats på din ort som är konkurrensneutral och operatörsoberoende och som därmed erbjuder användarna valfrihet, mångfald och konkurrens.

Överföring av ljud, bild, data, TV/radio och programvaror för skilda behov via snabba digitala vägnät är både verklighet och framtid. Ser vi i backspegeln på datakommunikationernas utveckling så är det framför allt kraven på kapacitet som begränsat utvecklingen. Med fiberteknik har vi inte längre någon begränsning. Varje hårstråtunn glasfiber har en nästan obegränsad kapacitet. Redan med dagens teknik går att överföra flera biljarder databitar per sekund. Då inser man att ett knippe fibertrådar ger oss obegränsade möjligheter inför framtiden. Därför rekommenderar vi att man också bygger dagens och morgondagens fastighetsnät och villaområdesnät med fiber.

Teknik

När du ansluter dig till ett nätverk är det möjligt för dig att ta del av information som finns på andra datorer i nätverket. På samma sätt är det möjligt för andra att ta del av information som finns på din dator. För att förhindra att obehöriga surfar in (ansluter) till din dator utifrån är det viktigt att du har hög säkerhet.

Användarnamn och lösenord
Förvara alltid användarnamn och lösenord på en säker plats där endast du kan komma åt dem. Lämna aldrig ut dem till någon. Var lite klurig när du skapar lösenord så att andra inte kan gissa sig fram.

Delade kataloger
Dela inte ut kataloger om du inte är helt säker på hur det fungerar. I värsta fall kan du ge helt främmande människor tillgång till dina filer.

Stäng av datorn
När din dator är avstängd är det omöjligt att ansluta till den. Stäng därför av datorn när du inte använder den. På så sätt kan du förhindra att obehöriga tar sig in i ditt system.

Du är inte anonym
Tänk på att du inte är anonym på Internet, allting du gör registreras i olika loggfiler.

Egen brandvägg för ökad säkerhet
Ett mycket bra sätt att öka säkerheten är att använda en så kallad brandvägg, ett filter som stoppar obehörig trafik. Med hjälp av en brandvägg kan du förhindra att obehöriga får tillgång till din dator. Många operativsystem har inte tillräckligt hög säkerhet, vilket innebär att du utsätter dig för en risk varje gång du ansluter till ett nätverk (Stadsnät, Internet). En brandvägg består av en eller flera komponenter vars uppgift är att filtrera all nätverkstrafik och stoppa obehörig trafik.
Alla som har en fast anslutning till ett nätverk (Stadsnät, Internet) bör med andra ord ha någon form av brandvägg.

Oskyddade trådlösa nätverk
Om du använder trådlösa nätverk hemma eller på jobbet ska du se till att de är lösenordsskyddade och krypterade. Annars kan vem som helst surfa in på ditt nätverk.

Via det öppna nätet kan du ha flera tjänster samtidigt. Förutom Internet så är det TV och telefoni som ställer de högsta kraven på bandbredd.

Fiberboxen (CPE) delar upp och kvalitetssäkrar bandbredden för data, telefoni och TV. Det gör att kapaciteten i ditt uttag kan ökas om du surfar, ringer och tittar på TV samtidigt, eller omvänt. TV-bilden blir inte sämre när någon ringer och spelar spel över Internet. Du ansluter datorn, telefonen och TV:n till separata uttag i fiberboxen, samtidigt hjälper den oss att felsöka om det blir störningar.  Om inte du har en fiberbox installerad hämtas den kostnadsfri hos Njudung Energi.

Bild med mått – Inteno CPE / XG6846 

Vi bygger nätet med fiberoptiska kablar. Fiberoptik är en teknik för dataöverföring. Överföringen av informationen sker genom att data skickas som ljusblixtar i en glasfiber från en punkt till en annan. Kapaciteten i fibern är i det närmaste obegränsad och man tänjer hela tiden på hur mycket data man kan skicka. Man kan idag skicka över 20 Terabit/s i en enda hårstråtunn fiber. Detta gör att vi kommer att kunna möta framtidens ökande krav och erbjuder därför en framtidssäker lösning.

På ett öppet nät bestämmer var och en sin egen säkerhet, eftersom du är en del av det öppna nätet när du är uppkopplad. Vill du vara riktigt säker mot intrång bör du därför installera en trådlös router med s k brandvägg (ett sorts filter) för att skydda din dator och hålla dig uppgraderad med antivirusprogram (speciellt om du kör Windows).
Öppna inte mejl med okända bilagor och klicka inte på misstänksamma länkar.
Seriösa företag frågar aldrig efter personuppgifter, kontoinformation, transaktioner eller liknande. Namnet på mejlets avsändare kan ofta vara falskt och försöker lura dig med ett företagsnamn du är bekant med, så se upp med även det.

Tacka inte ja till erbjudanden eller uppmaningar om att du ska ändra säkerhetsinställningar, ladda ner moduler eller program via Internet om du inte vet exakt vad du gör.

Bredband handlar om hur stora mängder digital information som kan överföras per tidsenhet. Regeringens Bredbandsforum har satt som mål att Sverige ska ha bredband i världsklass och att 90 % av alla hushåll ska ha tillgång till 100 Mbit/s innan 2020.

I det öppna Stadsnätet ansluts de flesta lägenheter och lokaler med 100 Mbit/s i båda riktningarna, men beroende på vilken tjänst som du väljer kan hastigheten anpassas efter ditt behov. Väljer du bara 10 Mbit/s för internet får du det, då har du 90 Mbit/s kvar till annat som till exempel TV. Fibertekniken har i princip obegränsad kapacitet och i dagsläget utnyttjar vi endast en bråkdel av kapaciteten.

Vårt bredband är s k äkta bredband. Tyvärr kallas allt för bredband idag, även långsamma ADSL-ansiutningar på 0,5 Mbit/s.

Telefoni

Du behöver en telefonidosa som du får från din leverantör. Du kan använda din vanliga hemtelefon både trådlös och fast. Din vanliga telefon ansluts till dosan som i sin tur kopplas till stadsnätsuttaget. Använder du flera tjänster via Stadsnät kopplas telefondosan till din CPE.

Tjänster i nätet

Innan du gör en felanmälan: Prova att stänga av boxen och dra ut kontakten. Vänta i fem till tio minuter. Sätt i kontakten och starta om boxen.

Kunden anmäler alltid fel till tjänsteleverantören.

TV

TV via Stadsnätet är det modernaste sättet att ta emot digital-tv, utan parabol eller antenn. Du får skarpare bild, bättre ljud och tillgång till det största kanalutbudet, även HDTV. För att ta emot digital-tv behövs en tv-box som du ansluter till din CPE.
TV via Stadsnätet erbjuder ofta också video on demand-tjänster, hyrfilm och spel.

Kabel-tv levereras analogt med ett basutbud, du behöver inga digitalboxar och har möjlighet att kolla på olika kanaler på olika tv-apparater. Men du kan även få signalen digitalt genom att beställa det av din tjänsteleverantör. På det sättet kan du välja att ha en digitalbox till valfri tv för bästa bildkvalitet och ha analog signal till resterande tv-apparater .

Bredbands-tv (eler IP-tv) levereras däremot alltid digitalt, du behöver då en digitalbox till varje enskild tv. Digitalboxen får du av den tjänsteleverantör du väljer. Bredbands-tv erbjuder fler möjligheter som till exempel hyra film, video on demand, spela spel med mera.

Bredbands-tv (IP-tv) fungerar som t ex tv via parabol. Du bestämmer dig för en leverantör och köper de programpaket du vill ha bland deras alternativ. Leverantören håller med en digitalbox. Enda skillnaden är att tv-signalerna sänds digitalt via fibernätet.

Öppen tv innebär att du köper en s k basbox, en digitalbox som alla leverantörer kan använda. Det ger dig valfriheten att kunna välja och mixa programpaket och kanaler från flera leverantörer.