Grävning för fiber Vetlanda centrum

Bredband

Uppkopplad för framtiden

Det är ditt Stadsnät

Ett Stadsnät är ett lokalt, fiberoptiskt bredbandsnät för alla typer av digital kommunikation — till exempel Internet, telefoni och TV, men också säkerhetstjänster, datatjänster och samhällstjänster. Både för privatpersoner och företag. Stadsnätet byggs, ägs och drivs av Njudung Energi som kommunägt bolag och binder ihop Vetlanda med resten av världen. Varför ska du välja Stadsnätet framför andra bredbandslösningar, kanske du undrar? Det finns egentligen fyra tydliga svar på den frågan.

Framtidssäker prestanda

De alternativa bredbandslösningarna utnyttjar i de flesta fall koppartrådnät, ofta med tekniken ADSL. Även om man lyckats höja överföringskapaciteten via kopparnät på senare år, så kommer koppartråden inte att överleva framtidens krav. Kopparnätet kommer framöver att skrotas då tekniken är ålderdomlig och dyr att hålla i drift.
Stadsnätet byggs med fiberteknik. Kapaciteten i fibernäten erbjuder obegränsad prestanda och levererar idag 1/1 Gbit/s (1000/1000 Mbit/s), imorgon 10 Gbit/s eller 100/100 Gbit/s och så vidare.

Kvalitetssäkrade tjänster

Om du via kopparnät använder en anslutning till Internet, telefoni och TV så kommer de att slåss om din begränsade bandbredd. I Stadsnätet kan vi däremot kvalitetssäkra prestanda för de olika tjänsterna så att de inte stör varandra.

Alla älskar valfrihet

De flesta bredbandsoperatörer bestämmer vilka tjänster du ska ha tillgång till och du har ingen möjlighet att påverka eller byta leverantör. Du är i princip inlåst i operatörens nät. I det öppna Stadsnätet råder dock fri konkurrens mellan många tjänsteleverantörer och tjänster. Du kan välja och vraka som du vill. Är du inte nöjd kan du enkelt byta. Konkurrensen gör att kvaliteten höjs och priserna pressas. Dessutom kan mindre lokala leverantörer vara med och konkurrera på samma villkor som de stora. Och det är du som är kung i nätet.

Attraktivare region

Vår ambition är att knyta samman alla fastigheter i de orter vi finns i ett gemensamt snabbt nätverk för snabba IT-kommunikationer, med samma utbud och tjänstepriser till alla i kommunen. Precis som Njudung Energi byggt elnät, fjärrvärme, vatten och avlopp är Stadsnätet en infrastruktur som är öppen för alla. Det utvecklar regionen och gynnar både näringsliv, samhällsservice och individerna. Och från vårt lokala nätverk når du snabbt ut i världen via olika Internetleverantörer. Tillsammans med alla andra av Sveriges öppna Stadsnät utgör Njudung Energis nät en mycket viktig samhällsnyttig infrastruktur.