Inställda sophämtningsturer   Läs mer
  Planerat elavbrott Tallåsen, Sävsjö   Läs mer
  Fjärrvärmearbete på Floragatan   Läs mer

Elavtal

Elavtal för Smålänningar

Avtalsvillkor & rättigheter

Kundens rättigheter

Dina rättigheter som Konsument är tydliga i lagstiftningen, bland annat i ellagen. Du har bland annat rätt att få information i god tid inför förändringar och ersättning för skada vid avbrott. Kontakta oss om du är missnöjd med några av våra produkter eller tjänster. Om det finns oklarheter eller klagomål så hjälper vi gärna till med att reda ut problemen. Vi kan också berätta vad som behöver vara med i ett eventuellt skriftligt klagomål. Ha kundnumret som finns på fakturan tillgängligt.

elna%cc%88t-konsumentra%cc%88tt

Information och råd

Nedan har vi samlat några tips om var det finns mer information och råd om dina rättigheter:

Konsumentverket i samarbete med andra myndigheter, konsumentbyråer och kommuner.

Till Hallå Konsument!

En oberoende vägledning om el, fjärrvärme och gas.

Till Konsumenternas Energimarknadsbyrå

Information om oberoende användarrådgivning där konsumenter kan få råd om tillgängliga energieffektivitetsåtgärder och jämförelseprofiler.

Till Energimyndigheten

Hit kan konsumenten vända sig för att pröva tvister med till exempel ett elhandelsföretag eller elnätbolag.

Till Allmänna Reklamationsnämnden

Denna myndighet prövar villkor och avgifter för elanslutningar, tvister kring mätning med mera.

Till Energimarknadsinspektionen

Som konsument har du rättigheter enligt 11 kapitlet i ellagen.  Bland annat regleras:

  • Avtalsvillkor i förhållande till ellagen
  • Avbrytande av elöverföring på grund av t ex utebliven betalning
  • Avisering om planerade strömavbrott
  • Rätten till avbrottsersättning
  • Vad ett avtal med ett elhandelsföretag resp. elnätsföretag ska innehålla
  • Förutsättningarna vid olika betalningssätt
  • Villkors- och prisförändringar i avtal med ett elhandelsföretag
  • Information om rättigheter, klagomålshantering och vart man vänder sig för tvistlösning
  • Byte av elhandelsföretag och slutfaktura

Ellagen i sin helhet kan du läsa på Sveriges Riksdags webbplats.

Sävsjö

Energicentrum A6 ger kostnadsfri, opartisk rådgivning till invånarna i Sävsjö Kommun.

Till Energicentrum A6

Vetlanda

Invånare i Vetlanda Kommun kan läsa mer om Vetlanda Kommuns energi- och klimatrådgivning på kommunens webbplats.

Till Vetlanda Kommuns webbplats