Dokumentering av elnät i Östanå

Elavtal

Elavtal för Smålänningar

Solenergi – sälj din överskottsel

Så här gör du för att sälja din överskottsel

1. Anslut dig till elnätet

Anmäl till oss på Njudung Energi att du framställer förnybar el. Nätägaren ordnar ett inmatningsabonnemang som gör det möjligt för dig att mata in din överskottsproduktion.

2. Se till att du uppfyller kraven

För att kunna sälja din el behöver du uppfylla följande krav:

  • Du har ett inmatningsabonnemang hos nätbolaget
  • Du måste vara fast ansluten till elnätet
  • Du producerar förnybar el
  •  Uttag och inmatning av el sker via samma huvudsäkring och elmätare

Mer information om de skatteregler som gäller för mikroproduktion hittar du hos Skatteverket.

3. Är du elhandelskund hos oss?

Om du redan är elhandelskund hos oss så behöver du inte göra mer än att låta din installatör skicka in din färdiganmälan för din solcellsanläggning. Om du har ett annat elhandelsbolag än Njudung Energi så får du kontakta ditt elhandelsbolag.

Om du vill passa på att samla allt hos oss och få allt på samma faktura är du välkommen att höra av dig till oss. Vårt telefonnummer är 0383- 76 38 00 eller via info@njudung.se

4. Nu kan du sälja din överskottsel

Tips: Du kan söka statligt bidrag hos Energimyndigheten för installation av solceller. Som mikroproducent har du också rätt till skattereduktion för den överskottsel du matar ut på nätet.

Som elhandelskund får du ersättning för din inmatade egna el på dina ordinarie fakturor.  Ersättningen per KWh är Nord Pools spotpris timma för timma utan avdrag eller några påslag. Priset gäller exklusive moms.