Elavtal

Elavtal för Smålänningar

Mikroproducerad el

Mikroproducerad el är ett viktigt inslag i utbudet av produktionstekniker. Genom att producera egen el med exempelvis solcellspaneler eller vindkraftverk minskar du din elräkning och bidrar samtidigt till ett mer hållbart samhälle.

Med mikroproduktion eller egen förnyelsebar småskalig elproduktion, som det också kallas, menas en produktionsanläggning med en toppeffekt på högst 255 kW.

Så gör du för att sälja din överskottsel

1. Anslut dig till elnätet

Anmäl till ditt elnätsbolag att du framställer förnybar el. Nätägaren ordnar ett inmatningsabonnemang som gör det möjligt för dig att mata in din överskottsproduktion.

2. Se till att du uppfyller kraven

För att kunna sälja din el behöver du uppfylla följande krav:

  • Du har ett inmatningsabonnemang hos nätbolaget
  • Du måste vara fast ansluten till elnätet
  • Du producerar förnybar el
  •  Uttag och inmatning av el sker via samma huvudsäkring och elmätare

Mer information om de skatteregler som gäller för mikroproduktion hittar du hos Skatteverket.

3. Bli elhandelskund hos Njudung Energi

För att sälja ditt överskott till Njudung Energi, behöver du vara elhandelskund hos oss. Ring 0383 – 76 38 00 och berätta att du vill sälja din överskottsel.

4. Nu kan du sälja din överskottsel

Som elhandelskund får du ersättning för din inmatade egna el på ordinarie fakturor. Ersättningen per KWh är Nord Pools medelspotpris för aktuell månad med ett påslag om 3 öre. Priset gäller exklusive moms.

Tips: Du kan söka statligt bidrag hos Energimyndigheten för installation av solceller. Som mikroproducent har du också rätt till skattereduktion för den överskottsel du matar ut på nätet.