Elavtal

Elavtal för Smålänningar

Miljön i fokus

Njudung Energi värnar alltid om miljön och bidrar positivt genom att investera och utveckla i lokal förnyelsebar elproduktion. Vi äger flera produktionsanläggningar för både vattenkraft och vindkraft.

Solenergi

Solcellsanläggningen är placerad på vår fjärrvärmeanläggning Bulten i Sävsjö. Den totalt 299 kvadratmeter stora anläggningen beräknas ha en årsproduktionen på 44 000 kWh och drygt 26 000 kg koldioxidutsläpp/år ska kunna undvikas.

solcellsalaggning

Vattenkraft

Vår lokalel är 100% vattenkraft som produceras i våra egna vattenkraftverk i Emån vid Alseda, Bruksgården och Aspö i Vetlanda kommun. Vid ett optimalt vattenflöde i Emån, har våra vattenkraftverk kapacitet att producera 7 gigawattimmar per år.

vattenkraft

Kraftvärmeverket

2012 slutförde vi vår största investering någonsin, på över 300 miljoner kronor. Då stod kraftvärmeverket med värme och elproduktion i centrala Vetlanda klart. Med våra högt ställda miljömål och krav på bästa möjliga rening, minskar kraftvärmeverket Vetlandas koldioxidutsläpp med lika mycket som 6000 bilar släpper ut om de kör jorden runt. Kraftvärmeverkets beräknade årliga elproduktion är 27 gigawattimmar.

stickan-400x300

Erikshester Vindpark

Erikshester vindpark är belägen cirka 7 km Syd-ost om Vetlanda och byggd för produktion och försäljning av elenergi till den nordiska elmarknaden. Njudung Energi Vetlanda AB äger 33% av bolaget och är en av totalt 14 delägare. Vindparkens beräknade årsproduktion är 35 gigawattimmar. Besök gärna vindparkens hemsida om du vill läsa mer.

flygbild-erikshester-1-400x300

Garanterat ursprung 2022

Vi tycker det är viktigt att du får information om hur den elenergi du använder produceras. Ursprunget till all vår försäljning av el garanteras med hjälp av certifikat. Diagrammet nedan visar elens ursprung för vår samlade elförsäljning. Den el vi sålde medförde under produktionsfasen utsläpp av 0,03 g koldioxid och 0,002 g kärnbränsleavfall per kWh. Vår ursprungsmärkning grundar sig till 100% på ursprungsgarantier.