Elavtal

Elavtal för Smålänningar

Spotprisutveckling elområde 3

Här visas elprisernas historik på den nordiska elbörsen Nord Pool (spotpriser). Elpriserna visar elbörspris/inköpspris för el i SEK/MWh.

Spotpriserna nedan exkluderar alla avgifter och skatter som tillämpas för leverans i Sverige. Priser avser elområde 3 (SE3).

Period
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024 
januari
33,79 36,15 29,43 28,53 28,77 30,37 31,81 55,80 25,24 49,05 104,33 92,58 80,30
februari
44,83 33,59 26,71 28,07 18,30 31,36 39,55 47,74 19,46 53,63 77,48 82,54 50,34
mars
25,77 37,13 23,53 23,94 20,07 28,98 45,55 41,38 14,96 36,78 130,33 80,62 59,47
april
27,93 36,97 24,56 23,82 20,32 27,69 40,33 41,60 9,80 33,68 89,22 68,70 56,31
maj
26,96 31,59 31,71 20,94 21,98 28,70 33,85 37,40 13,54 43,50 102,86 39,02
juni
24,14 29,64 29,35 14,18 31,48 26,39 45,45 26,00 24,90 40,30 126,31 53,06
juli
11,50 29,61 27,47 84,97 27,42 29,59 54,09 37,03 9,26 59,05 86.61 37,65
augusti
22,36 35,12 31,75 15,87 28,94 32,11 57,03 39,71 34,71 67,11 223,05 36,96
september
25,02 39,66 33,53 19,61 27,94 34,74 51,99 37,18 34,85 91,84 228,63 24,32
oktober
29,87 36,92 28,59 22,09 35,11 29,37 45,68 40,73 23,02 64,75 80,65 33,06
november
29,03 33,12 30,13 24,01 40,41 31,47 51,34 44,56 24,13 83,52 130,88 82,13
december
37,94 29,46 30,13 18,18 32,24 30,45 52,26 37,76 31,58 180,74 269,02 79,18
Året i genomsnitt
28,26
34,08
28,91
 27,02
 27,75
 30,10
45,74
40,57
22,12
67,00
130,23
59,15
61,60