Driftstörning Bredband
Driftavbrott fjärrvärme Pukaregården

Prishistorik

Elpriser

I tabellen nedan ser du dagspriser för elområde 1-4. Njudung Energi arbetar i dagsläget med samma pris för elområde 1-3 och ett annat för elområde 4. Elpriserna visas i öre per kilowattimme och inkluderar elcertifikat. I tabellen nedan kan du växla mellan rent energipris och vad priser blir inkl. moms. Månadsavgiften är 21 kr exkl. moms (totalt 315 kr per år inkl. moms) för samtliga avtalsformer.

Ett fast avtal kan tecknas med start den första i månaden. Priserna i tabellen är giltiga för avtalsstart max 3 månader framåt i tiden. Vid avtalsstart senare än så tar vi fram ett pris vid förfrågan. Det rörliga priset som visas i tabellen nedan är priset som kunder med rörligt avtal hos Njudung Energi fick betala under föregående månad.

Vill du teckna ett elavtal med oss? Klicka här för att komma vidare!

Elavtal Elområde 1Elområde 2Elområde 3Elområde 4
Fast pris 1 år 303,1303,1303,1465,4
Fast pris 2 år 289,9289,9289,9486,8
Fast pris 3 år 256,3256,3256,3399,5
Rörligt pris 90,7890,7890,7891,13
Vintersäkringar 421,2421,2421,2441,1