Dokumentering av elnät i Östanå

Prishistorik

Elpriser

I tabellen nedan ser du dagspriser för elområde 1-4. Njudung Energi arbetar i dagsläget med samma pris för elområde 1-3 och ett annat för elområde 4. Elpriserna visas i öre per kilowattimme och inkluderar elcertifikat. I tabellen nedan kan du växla mellan rent energipris och vad priserna blir inklusive moms. Månadsavgiften är 21 kr exklusive moms (totalt 315 kr per år inkl. moms) för samtliga avtalsformer.

De fasta priserna i tabellen uppdateras dagligen, och det rörliga priset uppdateras i början på varje månad. 

Fast elpris 

Ett fast avtal kan tecknas med start den första i månaden. Priserna i tabellen här nedan är giltiga för avtalsstart max 3 månader framåt i tiden. Vid avtalsstart senare än så tar vi fram ett pris vid förfrågan. Ett fast avtal innebär att du har ett fast pris per kilowattimme.

Rörligt elpris 

Det rörliga priset som visas i tabellen nedan är priset som var på rörligt avtal under föregående månad, det rörliga elpriset sätts alltid i efterhand och det uppdateras i början på varje ny månad, när vi fått in dessa uppgifter.

Enkelt förklarat kan man säga att det rörliga priset är ett sorts snittpris som baseras på föregående månads totala pris. På elbörsen presenteras så kallade spotpriser, alltså elpriser som gäller just för stunden eller en specifik timme. Basen i det rörliga elpriset är därför ett medelvärde eller ”medelspotpris” framräknat av månadens alla timspotpriser.

Vintersäkring

Om du har ett rörligt elpris pris kan välja att komplettera med ett fast pris under de kallaste vintermånaderna, något som vi kallar för en vintersäkring. Avtalsperioden för en vintersäkring sträcker sig mellan 1 november och 31 mars. Med en vintersäkring slipper du oroa dig för stigande elpriser när du behöver elen som mest och lagom till våren får du ett rörligt pris igen.

Vill du teckna ett elavtal med oss? Klicka här för att komma vidare!

Elavtal Elområde 1Elområde 2Elområde 3Elområde 4
Fast pris 1 år 80,980,980,997,6
Fast pris 2 år 82,982,982,999,9
Fast pris 3 år 83,283,283,2103,0
Rörligt pris 96,6396,6396,6399,05
Vintersäkringar 90,190,190,1103,5