Elavtal

Elavtal för Smålänningar

Kundens elkostnader

Elpriset du betalar är priset för elen du förbrukar. Elen köps och säljs på en öppen, konkurrensutsatt marknad och det är det elhandelsbolag du valt som tar betalt för elen du förbrukar. Förutom elpriset så betalar du även en elnätsavgift till elnätsbolaget som äger elnätet som din anläggning är  ansluten till.

kundens-elkostnader

Kundens elkostnader består av tre delar

  • Kostnad för den el som kunden har köpt genom avtal med ett elhandelsföretag – cirka 30 procent av totalkostnaden. Huvuddelen av denna kostnad är ersättning till elproducenterna, som säljer el till elhandelsföretagen på den nordiska elbörsen.
  • Kostnad för transport av elen till hemmet, som betalas till elnätsföretaget utgör cirka 25 procent av totalkostnaden.
  • Kostnad för skatter och avgifter som betalas till staten utgör cirka 45 procent av totalkostnaden.