Dokumentering av elnät i Östanå

Elnät

Vi är lyckligast när vi har kontakt!

Elnät

Njudung Energi förvaltar elnäten i delar av Vetlanda och Sävsjö kommun, ca 12 000 kunder är anslutna till elnäten. Vi ägs av Vetlanda och Sävsjö kommun.

Vårt mål är att hålla en god service till våra kunder och en så hög leveranssäkerhet som är möjligt. För att du som kund inte ska drabbas av elavbrott så bygger, underhåller och förnyar vi vårt elnät fortlöpande. Du som kund ska ha el i elnätet alla dagar om året dygnet runt.

I Vetlanda kommun äger vi också all gatubelysning på kommunens vägar, i Sävsjö sköter vi gatubelysningen på uppdrag av Sävsjö Kommun.

På grund av ändringar i ellagen (1997:857) har bolagsstrukturen i Njudung Energi Sävsjö ändrats. Enligt lagen får inte ett bolag som bedriver elnät samtidigt bedriva VA- och fjärrvärmeverksamhet, därför har ett nytt bolag  bildats med namnet Njudung Sävsjö Elnät AB. Detta är inget som påverkar dig som kund.

elhandel-ma%cc%88tare-pa%cc%8a-stolpe-800x300

Lyser inte lampan?

Om något inte fungerar som det ska är vi väldigt tacksamma om ni anmäler det till oss

Gör en felanmälan